Sökning: "PFAS"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet PFAS.

 1. 1. Exponerade för evighetskemikalier - En analys av PFAS-målet i Ronneby i ljuset av personskadebegreppets innebörd i ersättningsrätten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Allan Ehrenström Germer; [2024-02-16]
  Nyckelord :Personskada; Skadeståndsrätt; Ökad risk för framtida skada; Ersättningsrätt; Samordning mellan skadestånd och försäkring; Försäkringsrätt; PFAS;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från omständigheterna i det s.k. PFAS-målet i Ronneby där tusentals av kommunens invånare exponerats för höga halter PFAS genom dricksvattnet. PFAS är industriellt framställda ämnen som är mycket persistenta och kan lagras i kroppen under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder mot förhöjda halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i dagvatten : Styrande mål och riktvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Felicia Hagberg; [2024]
  Nyckelord :PFAS; PFCA; PFSA; stormwater; guidelines; foam fractionation; activated carbon; anion exchangers; PFAS; PFCA; PFSA; dagvatten; riktvärden; åtgärder; skumfraktionering; aktivt kol; jonbytare;

  Sammanfattning : Stormwater is a significant transport medium for pollutants to recipients located near cities. Substances commonly found in stormwater include nutrients, metals, organic substances and particles. A group of pollutants detected in stormwater are per- och polyfluoroalkyl substances (PFAS). LÄS MER

 3. 3. Thermal degradation of PFAS in solid matter

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Tuqa Al-Badri; [2024]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; PFOA; thermal degradation; sewage sludge; PFAS; PFOS; PFOA; termisk nedbrytning; avloppsslam;

  Sammanfattning : Per- och Polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är syntetiskt framställda organiska föreningar som har använts i stor utsträckning i konsument- och industriprodukter. PFAS-substanser besitter attraktiva egenskaper såsom resistans mot väta, fett, fläckar och är dessutom värmetåliga. LÄS MER

 4. 4. Risk som skada : En diskussion om ersättning av förhöjda risker i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Hannerstål; [2024]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; risk; förhöjd risk; riskskada; PFAS; Loss of chance; skadeståndsersättning; lagstiftning; skadeståndsberäkning; personskada;

  Sammanfattning : This thesis critically examines recent developments in Swedish tort law, regarding compensability of an elevated risk of future harm as a distinct injury in itself. The theme of the study is based upon a recent ruling by the Swedish Supreme Court on December 5, 2023, marking the first instance of Swedish legal scrutiny on the concept of elevated risks as compensable injuries. LÄS MER

 5. 5. Det är inte bara en PFAS : Om begränsningen av evighetskemikalier i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Andrea Fredman Smith; [2024]
  Nyckelord :miljörätt; miljörättslig metod; miljörättsvetenskap; PFAS; evighetskemikalier; juridik; ECHA; examensarbete juridik; examensarbete miljörätt; effektorienterad lagstiftning; aktör; reaktör; REACH; CLP-förordningen; hållbar utveckling; dricksvatten; EU; Europeiska unionen; EU-rätt; ekonomi; FN; mänskliga rättigheter; rent vatten; föroreningar; sanering;

  Sammanfattning : I Europa kan omkring 20 miljoner människor vara exponerade för dricksvatten som innehåller evighetskemikalien PFAS. Tidigare har försök att begränsa enskilda PFAS-ämnen endast resulterat i att det förbjudna ämnet i fråga har bytts ut till ett annat PFAS-ämne. LÄS MER