Sökning: "miljörätt"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet miljörätt.

 1. 1. Ne bis in idem och svensk miljörätt – en hållbar utveckling? – En rättsvetenskaplig studie av det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isak Grönlund; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen har analyserat det miljörättsliga sanktionssystemets förenlighet med dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. Detta gjordes med en regelorienterad ansats och med Hans Kelsens rena rättslära som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Sveriges skydd av livsmiljöer : En rättslig studie över Sveriges skydd av skogliga livsmiljöer,i ljuset av de krav som uppställs i EU:s art- och habitatdirektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Art- och habitatdirektivet; EU; EU-rätt; miljörätt; livsmiljöer; livsmiljöskydd; natura 2000;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Har miljörätten kört av vägen? - En analys av förhållandet mellan formell rättssäkerhet och miljörätten genom exemplet rimlighetsavvägningen i miljöbalken 2 kap. 7 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Allmän rättslära; miljörätt; rimlighetsavvägningen; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; rättsnivåkriteriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For humankind, an elementary level of quality in the environment is a necessary precondition for life and life quality. Therefore, it is also desirable since we want to live. For humankind, foreseeability is also an important precondition since it makes it possible to plan one’s life and feel secure. LÄS MER

 4. 4. Strandskydd och Strandbeskyttelse - En komparativ studie av svenskt och danskt strandskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Komparativ rätt; rättshistoria; miljörätt; strandskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder strandskydd vid alla vattensamlingar och vattendrag. Lagstift-ningen är ett resultat av en rättsutveckling som pågått sedan 1940-talet. År 1974 fick Sverige ett generellt strandskydd med möjlighet för dispens för den enskilde. LÄS MER

 5. 5. En utredning om statens möjligheter att få ersättning för ideella miljövärden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Lindrén; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; miljörätt; ideella miljövärden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att reda ut det allmännas möjlighet till ersättning för skadade miljövärden av ideell karaktär enligt gällande rätt. Fokuset har legat på möjligheter att få ut skadestånd för de ideella värdena. LÄS MER