Sökning: "theatre"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade ordet theatre.

 1. 1. ARTivistic strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Annika Britt Lewis; [2021-04-01]
  Nyckelord :artivism; strategies; arenas; sites; performance; theatre; dance; art; activism; devising; contemporary; performance art; physical theatre; site specific; intervention; subversive; composition; methods; multidiciplinary; manuscript; omnipresence; hydra; multi-spacial; manifest; undercover; public space; tools; choreography; performance lecture; immersive; interactive;

  Sammanfattning : This is a reflection on contemporary performance work and it’s various strategies and methods in the interdisciplinary field of theatre, dance and performance art.Researching performative art in public space I’m posing the question; how can one develop new artistic strategies and arenas for dialog in and with our current society?By mapping my own practice and selected works, I emphasise the position of working outside of the theatre institutions and venues. LÄS MER

 2. 2. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk.Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor?Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 3. 3. Dold under draperingen : En intervjustudie om operationssjuksköterskans förhållningssätt till hela människan under arbetet i operationssåret

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Karlsson; Ida Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Holistic perspective; Operation Theater Nurse; Perioperative care; Person-centered care; Professional role.; Helhetsperspektiv; Operationssjuksköterska; Perioperativ vård; Personcentrerad vård; Yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ett kirurgiskt ingrepp är patienten många gånger sövd och täckt av draperingsmaterial. Operationssjuksköterskan har spetskompetens gällande omvårdnaden kring patienten i samband med kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Branding Images : White Saviorism and Shock Appeals by BBC Three

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Julianne Lindner; [2021]
  Nyckelord :White Saviourism; Documentary; Shock Appeals; Misrepresentation; BBC;

  Sammanfattning : This research has focused on the representation of foreign cultures in four BBCdocumentaries. To be more precise, it looked into how public documentariesportray foreign cultures, specifically within a frame of development aid and whitesaviourism when watching documentaries by BBC Three, a channel which iscentred towards a young audience. LÄS MER

 5. 5. Dramapedagogens roll i en medskapande process med barn : En reflekterande studie om pedagogens roll i barns delaktighet i ett skapande teaterprojekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Lova Lundin; [2021]
  Nyckelord :co-creators; children; educational drama; the role of the pedagogue; creating through play; Dramapedagogik; medskapande; medskapare; pedagogens roll; skapa genom lek;

  Sammanfattning : This study is based on a theatre project which was carried through in spring 2020. The purpose of the study is to examine the role of the pedagogue in making the children co-creators in the production of the performance. The study is made in a drama pedagogical context, based on the art pedagogical perspective. LÄS MER