Sökning: "Global uppvärmning"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden Global uppvärmning.

 1. 1. Allt går åt helvete och det är politikernas fel. - En kvantitativ innehållsanalys av klimatjournalistik i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, september 2018 till augusti 2019.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Måns Edén; Axel Fernandez; Alva Nyblom; [2020-02-13]
  Nyckelord :klimatförändring; global uppvärmning; journalistik; gestaltningar; innehållsanalys; climate change; global warming; journalism; frames; content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how climate change is framed in Swedish climate reporting, published on the website of national newspapers – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen – from September 2018 throughout August 2019. Through a quantitative content study regarding climate change published online in chosen newspapers, the goal is to map out how Swedish newspapers use frames – consciously or not – to affect the public. LÄS MER

 2. 2. Monetära nyttor för buller och luftföroreningar vid ett reducerat lastbilsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Guang Wen Chung; [2020]
  Nyckelord :Buller; luftföroreningar; trafikvolym samt samhällsekonomiska beräkningar för miljöeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Helsingborg stad finns idag en önskan att använda mer hållbara transportmedel vid godstransporter. Staden har fem industrispår som används i liten utsträckning, mestadels av godstransportarbetet sker med lastbilar. LÄS MER

 3. 3. Feasibility Study for Production of Biogas from Wastewater and Sewage Sludge : Development of a Sustainability Assessment Framework and its Application

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Akash Som Gupta; [2020]
  Nyckelord :resource recovery; wastewater treatment; biogas; anaerobic digestion; energy recovery; sustainability assessment; SDG;

  Sammanfattning : Clean water and renewable energy are essential requirements to build resilience towards the adverse effects of climate change and global warming. Advanced wastewater treatment options may provide a unique opportunity to recover various useful resources such as energy (biogas), fertilizers, minerals, and metals embedded in the wastewater stream. LÄS MER

 4. 4. Koldioxidbudget - en kartläggning av hur verktyget används i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :carbon budget; climate budget; climate change mitigation; climate crisis; climate policy; communicative tool; emission reductions; emission reduction rate; global warming; local climate efforts; local emission budgets; Swedish municipalities; Paris agreement; koldioxidbudget; klimatbudget; lindra klimatförändringarna; klimatkris; klimatpolicys; kommunikativt verktyg; utsläppsminskning; utsläppsminskningstakt; global uppvärmning; lokalt klimatarbete; lokal utsläppsbudget; svenska kommuner; Parisavtalet; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : We have a limited amount of greenhouse gases left to emit, our global carbon budget, if we are to divert the worst effects of the climate crisis. This study aimed to map how municipalities implement carbon-budgeting in their efforts to fulfil the Paris agreement, and investigate why the instrument is not more frequently used. LÄS MER

 5. 5. Feedback effects in the Arctic region and how they affect the global climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2020]
  Nyckelord :Arctic warming; Arctic change; Climate feedback effect; Lower latitude weather; Arctic amplification; Permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is warming at a rate two to three times that of the global average. Although only covering a small area of the globe, it is a vital component of the climate system. Through climatic feedback effects the warming is enhanced, and risks leading to further climate change. LÄS MER