Sökning: "intressenter"

Visar resultat 1 - 5 av 2414 uppsatser innehållade ordet intressenter.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Natalie Saati; [2021]
  Nyckelord :apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Sammanfattning : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. LÄS MER

 3. 3. Konsten att döda en digital teknologi och tillvaron därefter : En kvalitativ studie om aktiviteter vid avvecklingen av ettinformationssystem

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :: Sara Vaiho; [2021]
  Nyckelord :Discontinuance; information systems; end of life; process; activities; model; Adobe Flash Player; eLearning; authoring tool; Avveckling; informationssystem; end of life; process; aktiviteter; modell; Adobe Flash Player; eLearning; författarverktyg;

  Sammanfattning : To end the use of a digital technology one must go througha process that research entitle information systems (IS)discontinuance. Prior research has developed phases andactivities that can be implemented in the IS discontinuanceprocess, but this knowledge is limited and has not beencompiled. LÄS MER

 4. 4. Kunskap i samspel : en studie om arbetsförmedlares tankar och reflektioner kring deras kunskap

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Alstam; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; implicit kunskap; explicit kunskap; situerad kunskap; medierande resurser; artefakter; offentlig sektor; Arbetsförmedling.;

  Sammanfattning : The context surrounding the tasks of and demands on Employment Agencies is a multi faceted one, containing a variety of interested parties. This results in a complex assignment for the Employment officer to manage, especially when it comes to issues of knowing the contextual terrains as well as the needs of the clients. LÄS MER

 5. 5. Överdäckningar – En analys av dagens riskhanteringsproblematik inom denna allt vanligare stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Marcus Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Risk management; risk analysis; risk evaluation; road tunnel; railway tunnel; dangerous goods; overbuilding; spatial planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The concept of road- and railway overbuilding is an increasingly popular method to use in spatial planning to get rid of physical barriers and create exploitable areas for residential, commercial, and recreational development. Despite the many benefits the method entails, it also brings a lot of problems and challenges regarding risk management with the main issue being how to evaluate and manage risks with extremely low probability and catastrophic consequences. LÄS MER