Sökning: "Johanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden Johanna Nilsson.

 1. 1. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 2. 2. Värdet av habitus; fysisk aktivitet, motivation och idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Marffy; Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Motivation; Idrott och hälsa; Habitus; Kapital; Fält; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka de faktorer som kan ligga bakom ungdomars motivation för fysisk aktivitet. Vidare vill vi undersöka om det finns en koppling som kan göras till skolämnet idrott och hälsa utifrån den information som kommer fram i vår studie. LÄS MER

 3. 3. What are the incentives behind organisations’ usage of nudges in sustainable marketing? : And is the dualistic definition of the term influencing how organisations apply nudging?

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Andersson; Lovisa Nilsson Eskesen; Johanna Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Nudges; Sustainable marketing; Sustainable development;

  Sammanfattning : Problem: Currently, there are two definitions of nudging, one that is connected to sustainable development and another one that is not. This can create confusion for researchers and customers and could potentially lead to greenwashing when the incentive of the nudge does not match with the best outcome of the person being nudged. LÄS MER

 4. 4. Flödesstudie - Produktion av prefabricerade byggelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johanna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen uppstår utmaningar med att uppnå effektiva produktionsflöden då kunder förväntar sig stor flexibilitet och efterfrågar produkter med varierande innehåll och utformning. Denna utmaning försvåras av att många aktörer ofta är inblandade i kedjan fram till en färdig byggnad. LÄS MER

 5. 5. Employer branding ur säsongsanställdas ögon : En kvalitativ studie som belyser kommunikationens roll i employer branding.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Nilsson; Emelie Zakrisson; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; employer branding framework; kultur; identitet; säsongsanställning; word-of-mouth; kommunikation;

  Sammanfattning : Employer branding is a concept that has become more and more common among today’s labor market because of the high turnover of employees, in the same time as it’s a competition to get the most qualified employees. In order to maintain the relation between organizations and current employees, employees from the past and potential employees a concept called employer branding is formed to help out with that. LÄS MER