Sökning: "Johanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden Johanna Nilsson.

 1. 1. Årsredovisningar – Visar mer än vad lagen kräver

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Johanna Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Inte blunda, men avvakta"- En kvalitativ studie om pedagogers syn på samverkan med socialtjänsten vid en orosanmälan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nilsson; Meriton Mehmetaj; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; school; social services; teachers; mandatory reporting system.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Teachers are an essential part of the mandatory reporting system in Sweden. Schools and social services have a collective responsibility to take measures to protect children from abuse and neglect. Thus, teachers are obliged to observe and share information with the social services if they become aware or suspect child maltreatment. LÄS MER

 3. 3. Återbruk av blymönjebehandlat stål : Hantering och åtgärdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Terese Mäkinen; Johanna Louise Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study compares the health aspects of lead oxide paint and the technical effects of the material used on steel profiles. The purpose of the study is to give recommendations about how to treat the older beams coated with the paint practically and according to the Swedish law and recommendations. LÄS MER

 4. 4. Hybridledarskap : chefers upplevelser av att leda medarbetare både på plats och distans

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elisabet Lilljebjörn; Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Hybridledarskap; Hyrid; Distansledarskap; Det nya normala; Att leda på distans; Covid-19; Teori X; Teori Y; LMX; Tillit; Ledarskap;

  Sammanfattning : Under våren 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten (u å) om rekommendationen att alla arbetstagare som hade möjlighet att arbeta hemifrån skulle göra det. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där syftet var att ta reda på mer om chefers upplevelser av hybridledarskap. LÄS MER

 5. 5. Immigrerade patienter och deras familjers erfarenheter av palliativ vård : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Jonsson; Johanna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; Immigrant; Familj; Personcentrerad vård; Familjecentrerad vård; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över ökar migrationen till följd av att människor väljer eller tvingas att flytta från sitt hemland. Detta speglas även inom den palliativa vården, där sjuksköterskors erfarenheter visar utmaningar när de vårdar immigrerade personer. LÄS MER