Sökning: "Johanna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden Johanna Nilsson.

 1. 1. A FUTURE WITHOUT THIRD-PARTY COOKIES A study of how Swedish small and medium-sized marketing agencies are affected by the loss of third-party cookies and how potential change strategies are communicated.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Elmér; Johanna Nilsson; [2023-02-01]
  Nyckelord :Digital communication; user integrity; personalized advertising; third-party cookies; organizational change strategies;

  Sammanfattning : For years, digital communicators have taken advantage of the phenomena of third-party cookies to help understand online user behavior in order to produce personalized advertising. The increased discussion of user integrity has led to new privacy regulations and the largest web browsers have therefore banned third-party cookies or plan to remove them in the near future. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid angina pectoris ur ett patientperspektiv : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Nilsson; Johanna Svensson; [2023]
  Nyckelord :Angina pectoris; caring; experience; nursing; patient perspective; Angina pectoris; omvårdnad; patientperspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Angina pectoris ingår i folksjukdomen hjärt- och kärlsjukdomarvilka i hög grad är relaterade till livsstilsfaktorer. Aterosklerosprocessen ären vanlig bakomliggande orsak. Angina pectoris orsakar patienten stortlidande samt stora kostnader för samhället. LÄS MER

 3. 3. Reproduktionsproblem hos border collie : en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Nilsson Johansson; [2023]
  Nyckelord :hund; reproduktion; östralcykel; dräktighet; valpning; valp;

  Sammanfattning : Målet för denna studie var att undersöka om det finns en underliggande reproduktionsproblematik hos rasen border collie idag som ej är känd. För första gången har tikars förlopp samt uppfödares beslut rapporterats in gällande parning, dräktighet samt valpning. LÄS MER

 4. 4. "Självkänslan är låg, uppgivenheten stor och maktlösheten total" : Vikten av frivilligorganisationer för hemlösa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanne Christensen; Johanna Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Government; homeless; ideal organizations; non-profit; public sector; voluntary organizations;

  Sammanfattning : The responsibility of the homeless has for a long time been a gray area. Voluntary organizations were founded because no one else was helping the homeless. Today the responsibility to take care of the homeless lies with the public sector and the respective municipalities. LÄS MER

 5. 5. Pressfrihetens frihet – i en värld av hat och hot : En kvalitativ intervjustudie om hur hat, hot och trakasserier påverkar journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Johanna Nilsson; Emily Hellichius Georgsson; [2023]
  Nyckelord :Journalism; Threat; Hatred; Harassment; Sweden; Discourse theory; Interview;

  Sammanfattning : This study examines how local journalists in Sweden view, understand and manage threats, hatred and harassment in their professional role. The study is based on qualitative interviews with eight journalists, four men and four women, from different local newspapers in Sweden. LÄS MER