Sökning: "hjärttransplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet hjärttransplantation.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet ett år efter hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Boel Karlsson; Anna Brantmark; [2019-08-07]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; EQ-5D; hjärttransplantation; organfunktion; arbetsförmåga; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är aktuella för hjärttransplantation har en nedsatt livskvalitet vilket förbättras avsevärt vid transplantation men är fortsatt sämre jämfört med den övriga befolkningen.Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna personer ett år efter hjärttransplantation. LÄS MER

 2. 2. Att leva med ett transplanterat hjärta : En litteraturstudie från patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Amira Elwira Ben Rouha; Ibtissam Mesrour; [2019]
  Nyckelord :Heart transplantation; patients’ perspective; experiences; transition and adjustment; Hjärttransplantation; patientperspektiv; upplevelser; omställning och anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har utförts sedan 1960-talet och är idag det sista behandlingsalternativet vid svår och icke behandlingsbar hjärtsvikt. Efter en hjärttransplantation följer en livslång medicinering för att minimera risken för avstötningar. LÄS MER

 3. 3. Vågar jag börja leva nu? : En litteraturöversikt om patienter som genomgått en hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonsson Linda; Sterling Eva; [2019]
  Nyckelord :hjärttransplantation; upplevelser; återhämtning; tankar; stöd;

  Sammanfattning : Hjärttransplantationer har utförts i Sverige sedan 1984 och genom utveckling har överlevnadschanserna ökat. Den främsta anledningen till en hjärttransplantation är svår hjärtsvikt. Processen från att vara i behov av ett nytt hjärta till att komma tillbaka till livet kan vara lång för patienterna. LÄS MER

 4. 4. Organmottagares upplevelse av att ha genomgått en hjärttransplantation : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elvira Evertsson; Åsa Dunder; [2019]
  Nyckelord :experiences; feelings; heart transplant; organ recipient; recovery; hjärttransplantation; känslor; organmottagare; upplevelser; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utfördes den första hjärttransplantationen år 1984 i Göteborg. En ökande trend har identifierats genom åren och Sverige är det land som utför flest hjärttransplantationer i Skandinavien. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ett transplanterat hjärta : ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Hedström; Julia Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Heart transplantation; Recipient; Patient; Hjärttransplantation; Mottagare; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärttransplantation har idag blivit en etablerad procedur som kan erbjudas till patienter som lider av svår hjärtsvikt. Patienterna har stort behov av omvårdnad en lång period efter att hjärttransplantationen är genomförd. Sjuksköterskans uppgift är att kunna möta hjärttransplanterade patienter i omvårdnadsarbetet. LÄS MER