Sökning: "Paris agreement"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Paris agreement.

 1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Sustainability Transition in the Italian Electricity System: Incumbent Actors and their Power

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filippo Guarnieri; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : On a global scale, the energy system is the biggest contributor to anthropogenic greenhouse gas emissions, which accelerate the processes of global warming and climate change. The sustainability transition of energy systems is fundamental if the Paris Agreement goal of keeping the increase in global average temperature to below 2˚C compared to preindustrial levels is to be achieved. LÄS MER

 3. 3. A tool for calculating CO2 emissions in the manufacturing industry : Use of GHG protocol

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Olausson; [2020]
  Nyckelord :greenhouse gas protocol; Albany International; Sweden; Halmstad; carbon emission;

  Sammanfattning : With the Paris Agreement comes targets to reduce emissions and mitigate the temperature increase in the atmosphere. One way to move towards reaching these targets for companies is by using the greenhouse gas protocol reporting standard (GHG protocol). LÄS MER

 4. 4. Samordnad Varudistribution : effekterna av en förändrad distributionsstrategi av livsmedel i Umeå kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Trolle Frankenberg; Fabian Knopf; [2020]
  Nyckelord :Samordnad varudistribution; utsläppsreducering; grön logistik; omlastning; terminal; marknadskonkurrens; lagen om offentlig upphandling;

  Sammanfattning : That the environmental issue is on the agenda today has hardly escaped anyone. The emissions that we humans cause affect the climate, in the form of greenhouse gases but also elevated levels of hazardous particles and high levels of noise. The biggest causes of greenhouse gas emissions in Sweden are due to road transport. LÄS MER

 5. 5. Evaluating urban climate policies : A comparative case study of Stockholm and Dublin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Jerker Bohman; [2020]
  Nyckelord :international relations; urban climate governance; cities; climate policy; climate mitigation; climate adaptation; analytical framework; document analysis; comparative case study; Stockholm; Dublin;

  Sammanfattning : Climate change is a collective action problem that has been seen as something that needs a global solution. This has resulted in multilateral agreements, such as the Paris Agreement, which can largely be said to have been unsuccessful so far. This has led to an increased awareness of the potential of cities as being part of the solution. LÄS MER