Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 721 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 1. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 2. 2. Skolgården som klassrum för undervisning i NO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmy Holmberg; [2020]
  Nyckelord :lärande; naturorientering; skolans närmiljö; skolgård; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Det finns en generell uppfattning av att barn mår bra av att vara utomhus, främst av fysiska, psykiska och sociala aspekter. Genom att undersöka hur lärandet i naturorientering påverkas av undervisning på skolgården eller i skolans närmiljö lyfts för- och eventuella nackdelar vilka kan ge en insikt om didaktiken och dess utfall. LÄS MER

 3. 3. United Nations Emergency Force : Svenska fredsbevarande soldaters syn på Orienten och dess folk under 1950- och 60-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :unef; the orient; exoticism; positional superiority; unef; orienten; exotism; positionell överlägsenhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore how the average Swedish United Nations Peacekeeper viewed the local population in 1950/60s Egypt during their six-month service in the United Nations Emergency Force. The accounts of five Swedish soldiers will be analyzed. LÄS MER

 4. 4. Talövningar i en kommunikativ språkundervisning : En analys av läromedel i engelska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Holmberg; [2020]
  Nyckelord :engelska; lågstadiet; läromedel; kommunikativ språkundervisning;

  Sammanfattning : Engelska på lågstadiet är ett ämne som ofta hamnar i skymundan trots dess betydande roll i vårt globaliserade samhälle. Lärare har även svårt att hinna med att granska läromedel, så denna studie syftar till att analysera engelska läromedel ämnande för årskurs 3 och undersöka vilka förmågor som tränas mest och vilken typ av talövningar som används i engelska övningsböcker. LÄS MER

 5. 5. Det var en gång en Youtuber : Berättelseskrivande på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brandstedt; Camilla Herrlin; [2020]
  Nyckelord :Teaching of writing; narrative writing; elementary school; writing process; teaching strategies; multimodal texts; Skrivundervisning; berättelseskrivande; lågstadiet; skrivprocess; berättelsestruktur; textskapande; multimodala texter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. LÄS MER