Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 21 - 25 av 713 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 21. The English and Swedish Languages’ Effect on Consumers’ Purchase Intention for Modernity-Related Products and Products Unrelated to Modernity

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jakob Holmberg; [2019]
  Nyckelord :advertising; language; English; Swedish; purchase intention; modernity;

  Sammanfattning : English is a global language which is associated with modernity and in advertising, English is used to associate products with modernity in the minds of the consumers. In non-English speaking countries, modernity-related products are more often advertised in English than products unrelated to modernity. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med cancer i palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Experiences; Nurses; Palliative care; Cancer; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar allt fler människor. Om sjukdomen blir obotlig övergår vården från kurativ till palliativ. Men allt fler patienter vårdas palliativt på avdelningar där sjuksköterskan inte besitter en specialiserad kunskap. LÄS MER

 3. 23. Sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Holmberg; Westerlund Anna-Karin; [2019]
  Nyckelord :Emergency unit; Nurse; Experience; Pain; Alleviation of pain; Peinrelief; Akutmottagning; Sjuksköterska; Erfarenhet; Smärta; Smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund, att handlägga smärta innebär att identifiera, bedöma och lindra smärta hos patienter och är en central del av arbetet för sjuksköterskan på akutmottagningen. Studiens syfte var att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande handläggning av smärtlindring till patienter på akutmottagning. LÄS MER

 4. 24. Ord för ord, kapitel för kapitel : En studie om hur lärare arbetar med högläsning av skönlitteratur i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Aaltonen; Moa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Digitalizing language learning -A materials analysis of The Witcher 3: Wild Hunt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Ministry of Education has in recent years implemented revisions with aims to make students more digitally competent. This implementation demands that teachers adapt their lesson planning accordingly. LÄS MER