Sökning: "Holmberg"

Visar resultat 21 - 25 av 677 uppsatser innehållade ordet Holmberg.

 1. 21. Pedagogers uppfattning om naturvetenskap i grundskolans tidigare år

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleHögskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Lena Sundin-Erixon; Emelie Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; naturvetenskap; naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; pedagoger; ämnesteori;

  Sammanfattning : Arbetet utgår från utbildningsvetenskap som grund och behandlar utifrån detta olika perspektiv i naturvetenskap och NO-undervisning. Undersökningen sker genom intervjuer där sex deltagare ingår från tre olika kommuner på fyra olika skolor. LÄS MER

 2. 22. Natur och design : En romantisk estetik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :William Holmberg; Carl Andersson; [2018]
  Nyckelord :Romantiken Design Natur Ljussättning Scener;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan digitalt återskapa design och natur i en romantisk estetik. Det vill säga att undersöka hur man kan använda äldre metoder från konstepoken romantiken inom 3D-modellering. LÄS MER

 3. 23. När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Christoffer Stuveback; [2018]
  Nyckelord :Cristina Peri Rossi; La tarde del dinosaurio; kreativt språk; mångtydighet; polysemi; imitativ strategi; spanska noveller; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. LÄS MER

 4. 24. Patienters upplevelser utav den skriftliga informationen inför en CT-colonundersökning : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Mats Jonsson; Johanna Holmberg; [2018]
  Nyckelord :CT-colonundersökning patientinformation; patientupplevelse; obehag;

  Sammanfattning : Computer tomography (CT) - colonundersökning är en undersökning som ökar alltmer på grund av att coloncancer blir mer uppmärksammat i dagens samhälle. Vid en CT-colonundersökning krävs det förberedelser som måste utföras för att undersökningen ska gå att genomföra. LÄS MER

 5. 25. Machine Learning for Restaurant Sales Forecast

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Holmberg; Pontus Halldén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many restaurants that do not have a solid forecast of their daily sales.Often, they neither have the education nor the energy to make a calculated estimation of the sale. At best some restaurants look at the last years sale on the equivalent day and the current date settings. LÄS MER