Sökning: "interview"

Visar resultat 1 - 5 av 12256 uppsatser innehållade ordet interview.

 1. 1. Climate on the Horizon?: Gothenburg dockworkers’ framings of their political horizon regarding climate change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jakob Gometz; [2022-01-18]
  Nyckelord :Labour Environmentalism; Critical Materialism; Frame Analysis; Critical Theory; Ecological Marxism; Environmental Labour Studies;

  Sammanfattning : The climate is rapidly warming, and this has triggered a global trend in mobilisation against climate change. Due to workers’ unique position within the capitalist mode of production the interest in the potential for labour mobilisation against climate change is growing. LÄS MER

 2. 2. “Fair Trade is an artisan’s movement” An interview study with handicraft producer organisations affiliated to World Fair Trade Organisation (WFTO) in the Global South

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Miranda Kårelind; [2022-01-18]
  Nyckelord :Traditional handicraft; Craftsmanship; Artisans; Fair Trade; Global South;

  Sammanfattning : Traditional craftsmanship provides a significant source of income for marginalised groups in many parts of the Global South. Simultaneously, the traditional handicraft is a way to remember and maintain a cultural heritage. However, the ability to survive on traditional craftsmanship has worsened around the world. LÄS MER

 3. 3. Climate on the Horizon? Gothenburg dockworkers’ framings of their political horizon regarding climate change

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jakob Gometz; [2022-01-12]
  Nyckelord :Labour Environmentalism; Critical Materialism; ; Frame Analysis; Critical Theory; Ecological Marxism; ; Environmental Labour Studies;

  Sammanfattning : The climate is rapidly warming, and this has triggered a global trend in mobilisation against climate change. Due to workers’ unique position within the capitalist mode of production the interest in the potential for labour mobilisation against climate change is growing. LÄS MER

 4. 4. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
  Nyckelord :fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

  Sammanfattning : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. LÄS MER

 5. 5. "Allt annat fixade jag" Församlingsgemenskap och körsång under pandemin : En intervjuundersökning om levd ecklesiologi

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Birgitta Ed; [2022]
  Nyckelord :pandemi; körsång; körer; ecklesiologi; församlingsgemenskap; digitala verktyg; Svenska kyrkan; Andreas Holmberg; Caroline Gustavsson; Heidi A Campbell; Solle;

  Sammanfattning : Under pandemiåren 2020 - 2021 förändrades förutsättningarna att vara kyrka i grunden. I denna uppsats analyseras kören som ett uttryck för församlingsgemenskap. LÄS MER