Sökning: "fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 1557 uppsatser innehållade ordet fashion.

 1. 1. EU CSR: TALK THE TALK OR WALK THE WALK? A case study of the Inditex Group

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jon Fernández de la Iglesia; [2019-01-16]
  Nyckelord :European Union; Corporate Social Responsibility; European Commission; Inditex; impact; institutional pressures; translation;

  Sammanfattning : This study examines the various institutional pressures -including the ones proceeding fromthe supranational level of the EU - and how they impact and shape the Corporate Social Responsibility (CSR) plan of an EU-based multinational company. By filling this gap, we alsopursue to steer the empirical focus on the organizational translation of the current EuropeanCommission (EC) approach on CSR. LÄS MER

 2. 2. Institutional or not? : Municipally-Owned Enterprises’ Quest forLegitimacy among Stakeholders andConflicting Goals

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Elfgren; Magdalena Persson; [2019]
  Nyckelord :Municipally-owned enterprises MOEs ; Institutional forces; Institutional responses; Legitimacy; Decoupling; Agency; State-owned enterprises SOEs ; Stakeholders; Conflicting goals; Publicly-owned enterprises POEs ;

  Sammanfattning : Purpose: While research on state-owned enterprises (SOEs) have been lagging, even less can be found on municipally-owned enterprises (MOEs). The authors intend to use literature covering SOEs and apply them on MOEs in an analogue fashion. LÄS MER

 3. 3. Maximum Predictability Portfolio Optimization

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Nazim Huseynov; [2019]
  Nyckelord :Portfolio optimization; linear programming; multi-factor model; Portföljoptimering; linjär optimering; multifaktormodell;

  Sammanfattning : Harry Markowitz work in the 50’s spring-boarded modernportfolio theory. It gives investors quantitative tools to compose and assessasset portfolios in a systematic fashion. The main idea of the Mean-Varianceframework is that composing an optimal portfolio is equivalent to solving aquadratic optimization problem. LÄS MER

 4. 4. Forbrugerens paradoks : modekonsumtion i et samfund præget af bæredygtighedens ideologi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Nordholt; Sigrid Duekilde; [2019]
  Nyckelord :Sociale medier; Instagram; Konsumtion; Mode; Bæredygtighed; Moralsk økonomi; Identitet; Distinktionsteori; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette studier undersøger modekonsumtion ud fra et bæredygtighedsperspektiv gennem at udforske forbrugeradfærd. Grundlaget for undersøgelsen er kvalitative interviews med ti respondenter, som alle er hyppige brugere af Instagram. Fokus i studiet er på Instagrambrug, tøjkonsumtion og bæredygtighed i forhold til overforbrug. LÄS MER

 5. 5. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER