Sökning: "Sara Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden Sara Johansson.

 1. 1. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård för personer med en demenssjukdom - sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Johansson; Sara Hansson Klint; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Dementia; Nurses´; Palliative care ; Demens; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : I takt med en åldrande befolkning insjuknar allt fler i demens. För diagnosen demens finns det idag inget botemedel och personer med demens kan leva med sjukdomen i flera år. Då kommunikation är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård kan det uppstå svårigheter för sjuksköterskan att möta dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Motiverande faktorer för avhopparprocesser : - ur ett frivårdsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Petersson; Mathilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :frivård; gängkriminalitet; motiverande faktorer; avhopparprocess; life-course;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är ett växande fenomen och tillika ett centralt ämne för dagens kriminalpolitiska debatt. De kriminella nätverken rekryterar allt fler och yngre individer, och deras våldsbaserade framfart drabbar såväl egna medlemmar som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER

 4. 4. Let´s talk about sex:Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med sexuell hälsa : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Steen Ståhlkrantz; Emma Johansson; Anna Kjellström; [2021]
  Nyckelord :person-centered nursing; sexual health; insecurity; identity; nurse; Personcentrerad omvårdnad; sexuell hälsa; osäkerhet; identitet; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en av flera delar som ingår i begreppet hälsa. Den sexuella hälsan är komplex och kan påverkas exempelvis av sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar. LÄS MER

 5. 5. HUR SJUKSKÖTERSKORS STRESS PÅVERKAR PATIENTER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Paepke; Jennie Johansson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nurse; stress; nurse-patient relation; safety; patient care.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress och stressjukdom är vanligt bland sjuksköterskor. Orsaken till detta kanvara hög arbetsbelastning och en komplex och ansvarskrävande arbetssituation. Arbetet ställerhöga krav på patientsäkerhetsarbetet och stress hos sjuksköterskor riskerar att få konsekvenserför de patienter de vårdar. LÄS MER