Sökning: "Sara Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden Sara Johansson.

 1. 1. HUR SJUKSKÖTERSKORS STRESS PÅVERKAR PATIENTER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Paepke; Jennie Johansson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Nurse; stress; nurse-patient relation; safety; patient care.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress och stressjukdom är vanligt bland sjuksköterskor. Orsaken till detta kanvara hög arbetsbelastning och en komplex och ansvarskrävande arbetssituation. Arbetet ställerhöga krav på patientsäkerhetsarbetet och stress hos sjuksköterskor riskerar att få konsekvenserför de patienter de vårdar. LÄS MER

 2. 2. Meanings of Clothing Consumption for Identity Construction - Comparing Fast Fashion and Slow Fashion Consumers for Sustainability Purposes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Georgsson; Johansson Hanna; [2020-06-16]
  Nyckelord :consumer culture theory; CCT; symbolic meanings; identity construction; sustainable consumption; fast fashion; slow fashion; clothing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. “Nånstans så var det som att jag gav mig själv fjärrkontrollen tillbaka” En narrativ studie som lyfter ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nadja Johansson; Sara Wikström; [2020-06-02]
  Nyckelord :exitprocess; ex-kriminell; vändpunkt; kriminalitet; narrativ;

  Sammanfattning : I studien undersöks ex-kriminellas upplevelser av sin egen exitprocess från rollen som kriminell och erfarenheten av att återinträda in i det accepterade samhället igen. Vi utforskade även deras upplevelser kring stöd i processen. LÄS MER

 4. 4. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 5. 5. Mobilitet en rättighet : Konflikter mellan olika trafikslag i urbana rum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna-Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Urbana rummet; konflikt; mobilitet; cykling; infrastruktur;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Johansson, A. 2020. Mobilitet en rättighet: konflikter mellan olika trafikslag i urbana rum. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER