Sökning: "Sara Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden Sara Johansson.

 1. 1. Analys av en godsterminal hos Försvarsmakten

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Hector Clarin Larsson; [2021]
  Nyckelord :Godsterminal; militär godsterminal; effektivisering; 5S; godsflöden; logistik;

  Sammanfattning : En fungerande logistik är ett måste för att militära operationer ska kunna verkställas.Militär logistik är en komplex process där olika aktiviteter systematiskt och kontinuerligt stödjer Försvarsmaktens behov. För att samordna logistik för gods med känd destination kan en terminal användas. LÄS MER

 2. 2. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 3. 3. "Vi är inga robotar" : En studie om emotinellt arbete och dess påverkan bland socionomer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jazmin Johansson; Sara Jönsson; [2021]
  Nyckelord :social worker; support; crisis and grief; emotional fatigue; emotional work.; socionom; stöd; kris och sorg; emotionell utmattning; känslomässigt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socionomer påverkas emotionellt av att arbeta med klienter i kris och sorg. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att på bästa sätt besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Vi har genomfört fem intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Bygg- och rivningsavfall i cirkulär ekonomi genom Dala återbyggdepå : Utmaningar och möjligheter till ökat återbruk av byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sara Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bygg- och rivningsavfall; Återanvändning; Dala återbyggdepå; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Apart from the mining sector, the construction and demolition sector is the mainsource of waste and nationally the construction industry accounts for a third of thecountry's total waste generation. Every year, around 10 million tonnes of waste aregenerated as a result of construction and demolition measures in Sweden, of whichonly about ten tonnes are reused. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård för personer med en demenssjukdom - sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Johansson; Sara Hansson Klint; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Dementia; Nurses´; Palliative care ; Demens; Erfarenheter; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : I takt med en åldrande befolkning insjuknar allt fler i demens. För diagnosen demens finns det idag inget botemedel och personer med demens kan leva med sjukdomen i flera år. Då kommunikation är en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård kan det uppstå svårigheter för sjuksköterskan att möta dessa patienter. LÄS MER