Sökning: "disclosure"

Visar resultat 1 - 5 av 672 uppsatser innehållade ordet disclosure.

 1. 1. FÖRBÄTTRAD JÄMFÖRBARHET MELLAN FÖRETAGS HÅLLBARHETSRAPPORTER? En effektstudie av direktivet 2014/95/EU på större svenska företag inom gruvindustrin och telekommunikationsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Johansson; [2021-03-03]
  Nyckelord :Direktiv 2014 95 EU; jämförbarhet; hållbarhetsredovisning; voluntary disclosure theory; obligatorisk rapportering; större företag; gruvindustrin; telekommunikationsbranschen;

  Sammanfattning : The interest in non-financial reporting and environmental impact has increased amongstakeholders. As an intervention, the EU Directive 2014/95/EU, also known as the nonfinancialreporting directive, was implemented in 2017. LÄS MER

 2. 2. Så snart som möjligt. Tidpunkten för offentliggörande av insiderinformation och särskilt om handelsfrekvensens påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Flink; [2021-02-03]
  Nyckelord :Marknadsmissbruksförordningen MAR; Så snart som möjligt; Offentliggörande av insiderinformation; Market Abuse Regulation MAR ; Handelsfrekvens; As soon as possible; Disclosure of inside information; Trading frequency;

  Sammanfattning : Article 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR) states that an issuer shall inform the public as soon as possible of inside information which directly concerns that issuer. The possibility to delay the disclosure to the public of inside information, as stated in article 17 (4) of the Market Abuse Regulation, is an exception from this. LÄS MER

 3. 3. Women who have Experienced Rape: Responses from others, Internalization and Recovery

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ellen Huntington; [2021-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Negative reactions upon disclosure of rape have been found to have negative effects on recovery. This study focuses on how social pre-conceptions of raped women are conveyed upon disclosure. A special focus was on how pre-conceptions are conveyed in encounters with police and legal representatives. LÄS MER

 4. 4. En rättsekonomisk analys av insiderregleringen i MAR : Särskilt om definitionen av insiderinformation, förbudet mot insiderhandel och offentliggörandet av insiderinformation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Insiderinformation; offentliggörande av insiderinformation; insiderhandel; MAR; rättsekonomi; effektiva marknaden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reviewing the Non-Financial Reporting Directive : An analysis de lege lata and de lege ferenda concerning sustainability reporting obligations for undertakings in the EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Björklund; [2021]
  Nyckelord :Non-Financial Reporting; sustainability; non-financial information; law; accounting; eu; eu-law; NFRD; Taxonomy; disclosure; Sweden; de lege ferenda; european green deal; disclosure regulation; Non-Financial Reporting Directive; SFDR; 2014 95; 2013 34; sustainable; icke-finansiell information; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; eu-rätt; gröna given; taxonomi; 2014 95; direktiv 2014 95;

  Sammanfattning : The Non-Financial Reporting Directive (“NFRD”),[1]is an important contributor to the European Union’s (EU) goal of creating a more sustainable future for all. By requiring large public-interest entities to report non-financial information relating to sustainability matters, the NFRD increases business transparency and gives stakeholders the opportunity to make more informed investment decisions, monitor corporate activities and initiate discussions based on current practices. LÄS MER