Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Hållbar utveckling inom NPI-process : fokus på koldioxidutsläpp och CSR

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sahar Jorat Hashemi; Jessica Popiel; Felix Rönn; [2022]
  Nyckelord :NPI; carbon dioxide emissions; sustainability; CSR; transportation; NPI; hållbarhet; koldioxidutsläpp; CSR; transport;

  Sammanfattning : I dagsläget står industrier för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp när det kommer till koldioxidutsläpp. I samband med koldioxidutsläppen från industrin tillkommer utsläpp från samtliga transporter. Ericsson har som mål att gemensamt bli CO2-neutrala inom år 2030 för att vidare ha noll koldioxidutsläpp år 2040. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av nyanlända elever i matematikundervisning i mellanstadiet : En studie om lärarens arbete och upplevda förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Demir; Salma Hassan; [2022]
  Nyckelord :Nyanlända elever; metoder för inkludering; inkludering i matematikundervisning; lärarens förutsättningar; ramfaktorteorin.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur mellanstadielärare inkluderar nyanlända elever i matematikundervisning samt vilka förutsättningar de hade för att bedriva arbetet. Ramfaktorteorin utgjorde studiens analytiska ramverk. Den kvalitativa metod som valdes var semi-strukturerad intervju. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggande arkitektur : Arkitekturens betydelse för uppfattningen av en nation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Klaesson; Oskar Wener; [2022]
  Nyckelord :Nation Brand; Branding; Brand equity; Architecture; Business economics; Ekonomi; Företagsekonomi; Varumärke; Marknadsföring; Arkitektur;

  Sammanfattning : Senaste hundra åren har design utgjort en betydande komponent för uppfattningen av en nation. Typiska faktorer som utgör identiteten av en nation är ekonomi, kultur och politik, där nationers urbana miljö och uttryck utgör en betydande del för att utmärka och identifiera nationen. LÄS MER

 4. 4. Energiinventering av en äldre byggnad med hjälp av livscykelkostnad och erfarenhetsåterföring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Martin Håkansson; Robert Ulfsson; [2022]
  Nyckelord :aging buildings; knowledge transfer; lifecycle cost LCC ; remodeling; ventilation; energirenovering; erfarenhetsåterföring; livscykelkostnad LCC ; ombyggnation; ventilation; äldre byggnader;

  Sammanfattning : Undersökningen utförs i samarbete med Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Jönköping. Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggens kunder består utav bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. Ikonicitet kopplat till historiska läromedel : En kvalitativ studie om hur ikonicitet påverkar intresset hos elever i årskurs 5 för historiska läromedel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vilmark Maja; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign; informativ illustration; läromedel; ikonicitet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet undersöker hur graden av ikonicitet i illustrationer hänger ihop med engagemang och intresse hos elever i årskurs 5. Studien syfte är att ta fram goda exempel på ett studiematerial med illustrationer (kopplat till Västmanlands läns museums utställning När då var nu) som är anpassade för målgruppen. LÄS MER