Sökning: "kvalitativa intervju metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervju metoder.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nellie Jepsson; [2021]
  Nyckelord :Oanvänt byggmaterial; miljö; BIM; Building Information Modelling; hållbarhet; kassering; materialavfall; materialhantering; etiska regler; Lean Construction; unused building materials; environment; sustainability; disposal; material waste; material handling; ethical rules; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which contributing factors that leads to unused and waste materials at the construction sites. What can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce handling. The material that is over today on the projects, how it’s handled and what strategies are there. LÄS MER

 3. 3. Ökad tillgänglighet genom orsaksidentifiering av stopporsaker i en instabil process inom plastproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Moa Ellmarker; Madeleine Johansson; [2021]
  Nyckelord :instabil process; tillgänglighet; orsaksidentifiering; dokumentation; stopporsak;

  Sammanfattning : En hållbar produktion har blivit en allt mer central och global fråga som alla tillverkande företag måste ta hänsyn till. Att på ett resurssnålt sätt kunna ta till vara på befintligt material och andra tillgångar har därför blivit en viktig aspekt för att minska produktionskostnader och kassationer. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar rådande lagstiftning utbredningen av 3D-fastigheter ur berörda lantmätares perspektiv? : Är rådande lag för restriktiv?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :3D Real Property; 3D-fastighet; Fastighetsbildningslag; Lämplighetsvillkor; Tredimensionell Fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan införandet av ny lagstiftning 2004 blev det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige och intresset har därefter gradvis ökat, dock har utbredningen av denna typ av fastighet inte mött förväntade nivåer. Anledningarna till denna utveckling har i största sannolikhet många bakomliggande orsaker som behöver utforskas. LÄS MER

 5. 5. Vilseledd i en digital värld : En kvalitativ studie om upplevelsen av digital nudging

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tomas Cederwall; Robin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; Digital nudging; User experience; Dark patterns; Ethics; Nudging; Digital nudging; Användarupplevelse; Dark patterns; Etik;

  Sammanfattning : Individer står dagligen inför olika valsituationer i både fysiska och digitala miljöer. Begreppet nudging innebär att med små medel vägleda och påverka individer att göra val som anses bättre. LÄS MER