Sökning: "modellering"

Visar resultat 1 - 5 av 2097 uppsatser innehållade ordet modellering.

 1. 1. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Cankalp; [2024]
  Nyckelord :klimatberäkning; klimatkalkyl; klimatdeklaration; landskapsarkitektur; 3D; 3D-modellering; parametrisk design; Rhinoceros; Grasshopper;

  Sammanfattning : I dag är behovet av att hitta lösningar på klimatfrågan mer brådskande än någonsin och frågan kring hur vi ska rädda klimatet är en av de största i vår samtid. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Triaxialförsök och utvärdering av parametrar för modellering : Anrikningssand med sprött beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Lukas Haga; [2024]
  Nyckelord :Geoteknik; Triaxialförsök; Anrikningssand; Gruvdamm; Statisk liquefaction; NorSand; Utvärdering; Parametrar;

  Sammanfattning : Efter det dammbrott som skedde vid Brumadinho i Brasilien under januari 2019, där hundratals människor miste sina liv, har frågor kring statisk liquefaction hos anrikningssand fått stort fokus inom gruvdammsindustrin.  Statisk liquefaction kan modelleras med den konstitutiva modellen NorSand, där NorSand-parametrarna kan utvärderas från triaxialförsök. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Effectiveness of Urban Trees with Skeletal Soils in Flood Risk Mitigation

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Molly Boberg; [2024]
  Nyckelord :Flood Management; Climate Adaptation; Nature-Based Solutions NBS ; Urban Trees; Skeletal Soil; Hydrologic Modelling; MIKE; Översvämningshantering; Klimatanpassning; Naturbaserade lösningar; Stadsträd; Skelettjord; Hydrologisk modellering; MIKE;

  Sammanfattning : With increased urbanization and climate change, heavy rainfall events and urban floods are becoming more frequent. To meet the demands for effective climate adaptation strategies and mitigation measures, Nature-Based Solutions (NBS) have received increased attention. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Swedish daylight regulations in university building - Validation and applicability

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Cédric Berthou; [2024]
  Nyckelord :Daylight; Sweden; University building; modelling; Grasshopper; building performance simulation; Dagsljus; svenska föreskrifter; universitetsbyggnad; 3D-modellering; Grasshopper;

  Sammanfattning : Daylight availability in buildings faces numerous challenges in a world where energy efficiency,thermal comfort, and sustainability take center stage. Daylight is well-known for its role in reducingartificial lighting consumption and enhancing the well-being and performance of building occupants. LÄS MER

 5. 5. High levels of nickel from sulphide soil in Umeå's raw water : Modeling of groundwater flow and mass transport in Forslunda aquifer

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Merhawi Belai; [2024]
  Nyckelord :nickel; sulfide; sulphide; groundwater; modeling; mass transport; Feflow; Umeå; nickel; sulfid; monosulfid; grundvatten; modellering; masstransport; Feflow; Umeå;

  Sammanfattning : The raw water in some of Umeå's abstraction wells has shown high nickel levels for more than a decade. The cause has not been determined but there is an investigation from 2010 where the results indicate sulphide clay found adjacent to two basins used for artificial infiltration. LÄS MER