Sökning: "lists"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet lists.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Coverage Analysis in Clinical Next-Generation Sequencing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Anna Odelgard; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the new way of sequencing by NGS new tools had to be developed to be able to work with new data formats and to handle the larger data sizes compared to the previous techniques but also to check the accuracy of the data. Coverage analysis is one important quality control for NGS data, the coverage indicates how many times each base pair has been sequenced and thus how trustworthy each base call is. LÄS MER

 3. 3. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Stöckel; [2019]
  Nyckelord :folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. LÄS MER

 4. 4. Real Time Depth Sorting of Transparent Fragments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics; transparency; realtime; 3D; rendering; Datorgrafik; transparens; realtid; 3D;

  Sammanfattning : Using transparency is an important technique for modelling partial coverage in computer graphics and is used for a variety of effects such as hair, fur, glass, smoke and particle effects. Replacing the per object sorting as the dominant algorithm used in real time 3D engines with anew algorithm with less rendering artifacts could let artists use more transparency and effects in their scenes. LÄS MER

 5. 5. Inquiry-Based Student Learning Activities for Upper Secondary School Chemistry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Nielsen; [2019]
  Nyckelord :core content; chemistry education; chemistry; inquiry-based learning; state prescribed curriculum; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : Läroplanen för gymnasiets Kemi 1 och Kemi 2 förespråkar elevplanerade laboratorieövningar. Men de nuvarande populära kurslitteratur som används för att undervisa Kemi 1 och Kemi 2 beskriver primärt bara elevlaboratorier med fullständiga instruktioner för eleverna att följa. LÄS MER