Sökning: "röntgensjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet röntgensjuksköterska.

 1. 1. Arbetstillfredsställelsen hos röntgensjuksköterskor med fokus på psykosocial arbetsmiljö : Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Mia Donovan; Madina Amin; [2023]
  Nyckelord :radiographer; job satisfaction; psychosocial work environment; radiography; Röntgensjuksköterska; psykosocial arbetsmiljö; arbetstillfredsställelse; radiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Röntgensjuksköterskor har en viktig roll inom vården men det råder brist på röntgensjuksköterskor på den nuvarande arbetsmarknaden i Sverige. Att öka nivån av arbetstillfredsställelse för röntgensjuksköterskor skulle kunna hjälpa arbetsgivare att attrahera och behålla medarbetarna. LÄS MER

 2. 2. Att upptäcka kvinnors våldsutsatthet i nära relationer : Röntgensjuksköterskans roll i att identifiera och bemöta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Mohammad khaer Ahmad; Touleen Amis; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; healthcare professionals; women; identification; encountering; barriers; radiographer; radiography; Våld i nära relationer; vårdpersonal; kvinnor; identifikation; bemötande; hinder; röntgensjuksköterska; radiografi;

  Sammanfattning : Introduktion: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som resulterar i allvarliga konsekvenser. Var tredje kvinna i världen drabbas av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. I Sverige har under 2022 mer än 38 000 misshandelsbrott mot kvinnor rapporterats. LÄS MER

 3. 3. Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med sliding gantry datortomografi : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Eriksson; Tyler McGraw-Alcock; [2023]
  Nyckelord :Sliding gantry; Computed tomography; Radiographer; Trauma; Sliding gantry; Datortomografi; Röntgensjuksköterska; Trauma;

  Sammanfattning : Introduktion: Röntgenmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) undersökertraumapatienter med sliding gantry datortomografi (SGDT). I ett SGDT-system står bordet fastpå plats och det är istället gantryt som rör sig över patienten under bildtagningen. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar bristen på röntgensjuksköterskor patientsäkerheten på röntgenavdelningar? : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Andreasson; Kajsa Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Bemanning; bilddiagnostik; patientsäkerhet; röntgen; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bilddiagnostik har en central roll i dagens hälso- och sjukvård. Samtidigt som efterfrågan på radiologiska undersökningar alltjämt ökar råder det brist på röntgensjuksköterskor i Sverige. Att jobba under minskad bemanning kan leda till stress och andra faktorer som kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Mobil radiografi och omställningen till nära vård : En enkätstudie riktad till röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rebecka Eriksson; Angelica Datmo; [2023]
  Nyckelord :Enkätundersökning; Mobil radiografi; Radiografi; Röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: En god och nära samt mer personcentrerad vård har förutsättning att gagna våra mest sköra patienter, vilket gör ämnet relevant för professionen. Utvecklingen av mobila team i form av mobil radiografi ligger därmed i linje med nära vård. LÄS MER