Sökning: "röntgensjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet röntgensjuksköterska.

 1. 1. Tillförlitligheten i åldersbestämning av knät

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Hall; Sophia Halvarsson; [2019-01-24]
  Nyckelord :Medicinsk åldersbedömning; Radiologisk diagnostik; Magnetisk resonanstomografi; Röntgen; Knä;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Antalet ensamkommande barn har ökat markant under de senaste åren och en ny medicinsk åldersbedömningsmetod infördes år 2017 i Sverige. Medicinsk åldersbedömning är en del i åldersbedömningsprocessen som genomförs av Migrationsverket med hjälp av Rättsmedicinalverket. LÄS MER

 2. 2. Röntgensjuksköterskors syn på jobbglidning : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tobias Pettersson; Yousef Rania; [2019]
  Nyckelord :Radiographer; radiography; task shifting; competence.; Röntgensjuksköterska; radiografi; jobbglidning; kompetens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vissa av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av andra professioner som sjuksköterska eller undersköterska detta kallas för jobbglidning mellan yrkesroller. Jobbglidning kan ske på grund av många olika orsaker som brist på personal, ökad befolkning vilket gör att mer personal behövs inom vården. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av CKD-EPI och MDRD ekvationsformler för estimerad glomerulär filtrationshastighet.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Hafstad; Amanda Lundén; [2019]
  Nyckelord :CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; equation; formula; CKD-EPI; MDRD; GFR; eGFR; ekvation; formel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom yrket som röntgensjuksköterska används dagligen kontrastmedel i samband med undersökningar. För att räkna ut hur mycket kontrastmedel som patienter ska erhålla för att förebygga kontrastinducerade njurskador används ekvationsformler för att räkna ut njurfunktionens glomerulära filtrationshastighet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka röntgensjuksköterskans kommunikation med patienten. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pia Allén Oltegen; Katarina Rosengren; [2019]
  Nyckelord :radiographer; communication; verbal interaction; meeting; patient care; patient; diagnostic radiography; radiological nursing; röntgensjuksköterska; kommunikation; verbal interaktion; möte; omvårdnad; patient; röntgendiagnostik; radiologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har alla personer rätt till lika vård. För att kunna utföra sitt arbete krävs en god kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Kommunikation innefattar verbala- och icke verbala uttryck, som är ytterst essentiellt för arbete inom vården. LÄS MER

 5. 5. Sena komplikationer efter percutan transluminal angioplastik i nedre extremiteter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Regina Hermansson; Maria Jalmgren; [2018]
  Nyckelord :arteria femoropoplitea; Paclitaxel; PTA; restenosis; stent; arteria femoropoplitea; Paclitaxel; PTA; restenos; stent;

  Sammanfattning : Bakgrund: Percutan transluminal angioplastik (PTA) är ett ingrepp som syftar till att behandla patienter med besvär orsakade av ateroskleros med förträngningar i artärer. PTA går ut på att vidga kärlets diameter och ibland sätts en stent in i kärlet för att behålla öppenheten. LÄS MER