Sökning: "röntgensjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet röntgensjuksköterska.

 1. 1. Patientens upplevelser i samband med DT kolografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Dundee; Kristina Gelander; [2021-06-08]
  Nyckelord :Röntgensjuksköterska; koloncancer; DT kolografi; smärta; oro; ångest; peri-radiografiska processen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koloncancer som är den tredje dödligaste cancern i Sverige och diagnostiseras i regel med koloskopi. Koloncancer kan även undersökas genom datortomografi (DT kolografi), något som patienter generellt föredrar eftersom undersökningen är icke-invasiv samtidigt som tarmens insida avbildas. LÄS MER

 2. 2. Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Dalal Fakhruldeen; Alaa Saadi; [2021-06-08]
  Nyckelord :Child abuse; Skeletal survey; fractures; Radiology; Radiographer; Radiography; computed tomography;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. LÄS MER

 3. 3. Bröstkompressionens komplexitet vid mammografiundersökningar : En allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Danielsson; Alexandra Olsson; [2021]
  Nyckelord :Breast compression; mammography; parameters; patient related characteristics; self-compression; technical characteristics; Bröstkompression; mammografi; parametrar; patientrelaterade egenskaper; självkomprimering; tekniska egenskaper;

  Sammanfattning : Röntgen av bröst görs med hjälp av en mammograf och den första mammografen tillverkades 1968. En mammografiundersökning utförs av en röntgensjuksköterska som komprimerar bröstet mellan en platta och en detektor. LÄS MER

 4. 4. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskors upplevelse av stress under covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Miriam Alakade; Rasmus Areskog; [2021]
  Nyckelord :X-ray nurse; experiences; stress; pandemic; covid-19; Röntgensjuksköterska; upplevelser; stress; pandemi; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan i början av 2020 har världen drabbats av covid-19-pandemin som har en negativ påverkan på anställdas välbefinnande. Enligt flertal studier har pandemin resulterat i negativa bieffekter såsom stress, depression och utbrändhet. LÄS MER