Sökning: "röntgensjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet röntgensjuksköterska.

 1. 1. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER

 2. 2. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Informationens påverkan på patientens upplevelse vid magnetresonanstomografi-undersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sarah Parnefält; Linnea Jalrup; [2021]
  Nyckelord :Oro; ångest; magnetresonans; magnetresonanstomografi; patient; upplevelse; virtual reality; digital video disc; information; kontroll; självbestämmande; röntgensjuksköterska.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Magnetresonanstomografi-undersökningar (MRT-undersökningar) har snabbt fått en betydande roll inom diagnostik och kan vara kopplade till oro och ångest för patienter. Detta påverkar upplevelsen och kan påverka patientens förmåga att fullfölja undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Brister i akuta konventionella röntgenremisser i norra Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonatan Karlsson; Nathalie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :radiography; radiology; emergency x-ray referrals; referral criteria; radiographer; radiografi; radiologi; akut röntgenremiss; remisskriterier; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion Röntgenremissen ligger till grund för röntgensjuksköterskan och radiologens planering och utförande av undersökning. Det är av stor vikt att remitterande läkare skriver en informativ och relevant remiss för att röntgensjuksköterskor ska ha möjlighet att utföra ett patient- och personalsäkert arbete som samtidigt är effektivt. LÄS MER

 5. 5. De mindre kända riskfaktorerna för att utveckla kontrastinducerad njurskada efter koronara interventioner : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Shams Saleh; Malin Sundström; [2021]
  Nyckelord :Contrast induced kidney injury; coronaryangiography; nephropathy; PCI; risk factors; Kontrastmedelsinducerad njurskada; koronarangiografi; PCI; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ha en bred förståelse över eventuella risker och komplikationer som kan uppträda även efter att patienten har genomgått koronara interventioner. I denna yrkesroll ingår det att inför ingrepp där kontrastmedel ska administreras, ta hänsyn till patientens tillstånd, aktuella prover samt njurvärde. LÄS MER