Sökning: "Sofie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Sofie Eriksson.

 1. 1. End User Study of an Engineering Design Tool

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ina Johnson; Ann-Sofie Eriksson; [2023-09-21]
  Nyckelord :user frustrations; case study; re-engineering;

  Sammanfattning : [Context and Motivation] PROSIT+ Designer is a Volvo Group-developed application focused on operational development for vehicle production. Since its launch, 15 years ago, PROSIT+ Designer has not had any major revisions or updates. [Question/problem] The frustrations from end users are, as a result, piling up. LÄS MER

 2. 2. VÄRDET AV DANS FÖR PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Eriksson; Erika Bálint; [2023-04-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; upplevelser; dans; personer med Parkinson sjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund Parkinsons sjukdom (PD) är ett neurodegenerativt tillstånd och en kronisk progredierande rörelsesjukdom som drabbar ca 20 000 personer i Sverige. Sjukdomen kan påverka ens hela vardag och meningsfulla aktiviteter kan vara svåra att utföra vilket ger en försämring på personens livskvalité. LÄS MER

 3. 3. Det goda hemmet i välfärdssverige 1930-1943 : En studie om fosterhem och fosterbarn i Karlstad stad åren 1930-1943

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Eriksson; [2023]
  Nyckelord :fosterhem; fosterbarn; välfärd; gott hem;

  Sammanfattning : Abstract The essay aims to investigate what was considered a good home during welfare Sweden, starting fromKarlstad's child care activities concerning foster homes and foster children 1930–1943. As well asexamining the discourses and practices the child welfare board uses in their inspections of foster homes. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta med sliding gantry datortomografi : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofie Eriksson; Tyler McGraw-Alcock; [2023]
  Nyckelord :Sliding gantry; Computed tomography; Radiographer; Trauma; Sliding gantry; Datortomografi; Röntgensjuksköterska; Trauma;

  Sammanfattning : Introduktion: Röntgenmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) undersökertraumapatienter med sliding gantry datortomografi (SGDT). I ett SGDT-system står bordet fastpå plats och det är istället gantryt som rör sig över patienten under bildtagningen. LÄS MER

 5. 5. Jakten på ansvar : hur fördelas ansvaret när en skandal inträffar?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anna von Fabry-Eichner; Ida Eriksson; Lea Zimmerman; [2023]
  Nyckelord :mediedrev; #metoo; Benny Fredriksson; ansvar; journalistik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar fallet Benny Fredriksson, en kulturprofil i Stockholm, som utsattes för ett kraftigt mediedrev, vilket i sin tur ledde till ett uppmärksammat självmord. Detta utspelade sig i ljuset av #metoo-rörelsen. Fokuset i uppsatsen kommer att ligga på frågan om ansvar. LÄS MER