Sökning: "dans"

Visar resultat 1 - 5 av 947 uppsatser innehållade ordet dans.

 1. 1. L’éducation interculturelle en classe de langue. Des recherches en didactique et des politiques éducatives aux pratiques pédagogiques

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Dollander; [2021-10-14]
  Nyckelord :Didactique des langues; français langue étrangère; compétence interculturelle; approche interculturelle; développement durable;

  Sammanfattning : Intercultural dimensions in language class in compulsory school have been recommended by research and policy makers for decades. Still, follow-up studies from numerous countries all over the world have observed little or no effect in the classrooms. LÄS MER

 2. 2. La quête d’identité : hybridité culturelle dans six romans maghrébins

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Fredrik Segerfeldt; [2021-09-09]
  Nyckelord :Identity; cultural hybridity; North Africa;

  Sammanfattning : La quête d’identité dans une situation d’hybridité culturelle provoquée par le colonialisme français est étudiée dans six romans maghrébins francophones de trois générations différentes : Le passé simple de Driss Chraïbi, Nedjma de Kateb Yacine, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, Une année chez les Français de Fouad Laroui, Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud et Le pays des autres de Leïla Slimani. Notre problématique est de savoir quelles sont les différences entre les romans, liées aux quêtes identitaires. LÄS MER

 3. 3. Travail de figuration dans Les liaisons dangereuses. Est-il question de politesse ?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnéa Koré; [2021-09-09]
  Nyckelord :artighet; ansikte face ; Brown Levinson 1987 ; Les liaisons dangereuses;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att testa Brown & Levinsons (1987) klassiska teori för artighetsstudier på empiriskt material, närmare bestämt på brevromanen Les liaisons dangereuses (1782) av Pierre Choderlos de Laclos. Uppsatsens teoretiska resonemang kompletteras av Kerbrat-Orecchioni (1992, 2000), Spencer-Oatey (2002), Watts (2003) och Culpeper (2005). LÄS MER

 4. 4. TRADUIRE LA CULTURE – UNE TÂCHE IMPOSSIBLE ? Une étude sur la traduction des référents culturels dans la traduction française d’un roman policier de Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Klara Pettersson; [2021-09-09]
  Nyckelord :Franska; kulturella referenser; översättningsstrategier; Läckberg;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att skapa bättre förståelse för hur översättning mellan två språk går till och vilka problem den kulturella aspekten kan orsaka. Den syftar också till att bidra till forskningsfältet om översättning av kulturspecifika referenser och dess resultat kommer att jämföras med resultaten från tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Att mäta hälsofrämjande perspektiv hos idrottsföreningar. En Think-Aloud studyom unga aktivas upplevelse av ett nytt mätinstrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kristof Jaczina; Karin Lundin; [2021-09-02]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete Health Promotion ; Hälsofrämjande idrottsföreningar Health Promotion Sports Clubs ; Idrottsföreningar Sports Clubs ; Salutogenetiska perspektivet Salutogenic approach ; Setting Based Approach; Think-Aloud study;

  Sammanfattning : Idrottsföreningen är en organisation som engagerar en betydande del av den svenska befolkningen, både unga, äldre och oavsett kön. År 2019 uppskattades det att en tredjedel av Sveriges medborgare i åldern 6-80 år var medlemmar i en idrottsförening. Däremot sjunker andelen unga som föreningsidrottar kraftigt med stigande ålder. LÄS MER