Sökning: "radiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet radiografi.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Omhändertagande i samband med röntgenundersökning : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elena Blom; Jenny Svensson; [2021]
  Nyckelord :experience; radiography; diagnostic imaging examnation; caring for; radiographer; erfarenheter; radiografi; röntgenundersökning; omhändertagande; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Röntgensjuksköterskan måste på kort tid bilda en förståelse för patienten och dennes behov för att kunna tillämpa ett gott omhändertagande. Det finns många delar inom omhändertagandet som måste appliceras för att kunna säkerställa en patientsäker vård. LÄS MER

 3. 3. Berättigande av bilddiagnostiska undersökningar : En kvalitativ empirisk intervjustudie med röntgensjuksköterskor och radiologer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Anneli Rainer; Michelle Odiso; [2021]
  Nyckelord :diagnostic imaging; motivated; unjustified; radiographic; iGuide; diagnostisk avbildning; motiverad; oberättigad; radiografi; iGuide;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet bilddiagnostiska undersökningar ökar. Behov finns att implementera riktlinjer för remisser till röntgenavdelningen. 20% av alla DT undersökningar bedöms inte vara berättigade. Under 2017 inleddes översättning till lokala förhållanden och implementering av iGuide på försök i en av Sveriges regioner. LÄS MER

 4. 4. Brister i akuta konventionella röntgenremisser i norra Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonatan Karlsson; Nathalie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :radiography; radiology; emergency x-ray referrals; referral criteria; radiographer; radiografi; radiologi; akut röntgenremiss; remisskriterier; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion Röntgenremissen ligger till grund för röntgensjuksköterskan och radiologens planering och utförande av undersökning. Det är av stor vikt att remitterande läkare skriver en informativ och relevant remiss för att röntgensjuksköterskor ska ha möjlighet att utföra ett patient- och personalsäkert arbete som samtidigt är effektivt. LÄS MER

 5. 5. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER