Sökning: "radiographer"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet radiographer.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Brister i akuta konventionella röntgenremisser i norra Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonatan Karlsson; Nathalie Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :radiography; radiology; emergency x-ray referrals; referral criteria; radiographer; radiografi; radiologi; akut röntgenremiss; remisskriterier; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion Röntgenremissen ligger till grund för röntgensjuksköterskan och radiologens planering och utförande av undersökning. Det är av stor vikt att remitterande läkare skriver en informativ och relevant remiss för att röntgensjuksköterskor ska ha möjlighet att utföra ett patient- och personalsäkert arbete som samtidigt är effektivt. LÄS MER

 3. 3. De mindre kända riskfaktorerna för att utveckla kontrastinducerad njurskada efter koronara interventioner : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Shams Saleh; Malin Sundström; [2021]
  Nyckelord :Contrast induced kidney injury; coronaryangiography; nephropathy; PCI; risk factors; Kontrastmedelsinducerad njurskada; koronarangiografi; PCI; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ha en bred förståelse över eventuella risker och komplikationer som kan uppträda även efter att patienten har genomgått koronara interventioner. I denna yrkesroll ingår det att inför ingrepp där kontrastmedel ska administreras, ta hänsyn till patientens tillstånd, aktuella prover samt njurvärde. LÄS MER

 4. 4. Virtual Reality som komplement i röntgensjuksköterskeutbildningen : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Richard Stedt; Brian Waser; [2021]
  Nyckelord :3DVW; Computer Simulation; Game-Based Learning; Radiographer; Radiography Education; Radiologist Technologist; Virtual Reality; VR; 3DVW; Datorbaserat lärande; Datorsimulering; Röntgensjuksköterska; Röntgensjuksköterskeutbildning; Virtual Reality VR ;

  Sammanfattning : Inledning: Att utbilda röntgensjuksköterskestudenter att ta bilder med i första hand konventionell röntgen har alltid varit svårt då man har varit hänvisad till fantomer eller rollspel på grund av strålningen. Med utvecklingen av VR uppkommer dock frågan om det kan bidra som komplement till utbildningen. LÄS MER

 5. 5. Frakturer som är vanligt förekommande vid barnmisshandel : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Liljegren; Martine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; fractures; location of fractures; radiographer; skeletal survey; Barnmisshandel; frakturer; frakturers lokalisation; röntgensjuksköterska; skelettundersökning;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnmisshandel är ett problem som ökat senaste tiden och kan visa sig påolika sätt. Den fysiska barnmisshandeln innefattar ofta frakturer. För att kunna härleda frakturer till barnmisshandel behöver röntgensjuksköterskan ha kunskap om frakturernas utseende och dess placering. LÄS MER