Sökning: "MR"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet MR.

 1. 1. A Mother's Failure : An Analysis of Mrs. Morel in D.H. Lawrence's Sons and Lovers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oskar Persson Brunsell; [2020]
  Nyckelord :Sons and Lovers; Mothering; D.H. Lawrence; Oedipus Complex; Psychoanalysis;

  Sammanfattning : D.H. Lawrence’s novel Sons and Lovers, written in 1913 is an autobiographical novel that captures the Morel’s disharmonious family situation. Critics have many times looked at Mr. LÄS MER

 2. 2. Navigation and assistance using Augmented Reality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Niclas Lövdahl; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Navigation; Spatial Computing; World in Miniature; Pathfinding; Magic Leap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mixed Reality (MR) is closing the gap between real and digital and is changing how we interact with digital content. Making physical objects a part of the user interface creates a direct mapping between virtual and reality and along with that emerges many design benefits. LÄS MER

 3. 3. Hjärnans biofluidmekanik: modellering av flödet genom cerebrala akvedukten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cathrine Hekkala; [2020]
  Nyckelord :Medicinsk fysik; Womersley; Fry; Elkrets; Cerebrala akvedukten;

  Sammanfattning : För att utveckla kunskapen om cirkulerande vätskor i människans kropp krävs kunskap om flödesdynamik för att undgå att utföra komplicerade mätningar i kroppens känsliga områden. Med magnetisk resonanstomografi (MR) kan cere- brospinalvätskans hastighet läsas av och sedan kan användas för att modellera trycket i denna vätska. LÄS MER

 4. 4. Method for coupling modulatedscattered light from free flyinginsects to harmonics and theirrelative phases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Patricks; Ludvig Anderberg; [2020]
  Nyckelord :frequency estimation; phase estimation; matched phase reassignment; entomologic lidar; modulation spectroscopy; scattered light; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using laser it is possible to measure the backscattered light from insects. The resulting signal can then be analysed in order to potentially determine the species of the insect. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans upplevelse av barn och anestesi i MR

  Magister-uppsats,

  Författare :Daniel Mc Bride; Nils Wallin; [2019-06-20]
  Nyckelord :MR; barn; anestesisjuksköterska; patientsäkerhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: MRI is a well-developed diagnostic method that requires the patient to be able to lie still for a long time. Anesthesia is sometimes used to facilitate children's experience of MRI since children often find it difficult to lie still. LÄS MER