Sökning: "Emma Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Emma Sjöberg.

 1. 1. "Det är roligare att servera en salmbärssylt från grannen än en burksylt från Lidl"  : En kvalitativ studie om hur svenska ekoturismföretag arbetar för att skapa hållbar turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Moberg; Yen Phoosaensri; Anna Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ekoturism; hållbar turismutveckling; hållbarhet; miljö; bärkraft; ekoturismföretag;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att skapa en förståelse över vilka sätt som ekoturismföretag bidrar till hållbar turismutveckling utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt att skapa en förståelse över hur ekoturism och hållbar turismutveckling definieras. Följaktligen är studiens frågeställning: på vilka sätt bidrar ekoturismföretag till hållbar turismutveckling? Metod Studien är genomförd via en deduktiv ansats med utgångspunkt i tidigare forskning om ekoturism och hållbar turismutveckling. LÄS MER

 2. 2. "Får jag ta med mig brukaren hem på julafton?" : En kvalitativ studie om vart gränsen går mellan att vara professionell och privat inom personlig assistans.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Sjöberg; Amanada Johansson Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Personal assistance; ethics; LSS; ethical theories; normative ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate where the boundary between being professional and being private in the line of work as a personal assistant lie, this study will focus on the perspective of the unit manager. This to clarify the ethical approach in the assistance matters for the unit manager. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksamma konstnärers informationssökningsbeteende och informationsbehov : En användarstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Sjöberg; Isabelle Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how professional artists seek information and what information needs they have within their creative work. Previous research have mostly been focused on art students and there is a small amount of research that have focused on professional artists. LÄS MER

 4. 4. I samarbete med : En beskrivande studie om influencers i förhållande till modeföretags strategiska kommunikationsarbete på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elin Sjöberg; Emma Göransson; [2017]
  Nyckelord :influencers; electronic word-of-mouth; influencers; modeföretag; opinionsledare; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : The overall aim with this study is to get a better understanding of influencers and the relationship between influencers and companies in relation to companies’ strategic communication. The method used in this thesis is a qualitative interview study and a qualitative content analysis of the interview results. LÄS MER

 5. 5. Högläsning : En didaktisk studie om förskollärares högläsning som ett pedagogiskt verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Sanna Jungner; Emma Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :lärare; förskola; högläsning; högläsningsstrategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Arbetet är en kvalitativ studie som syftar till att ta reda på förskollärares syn på högläsning och vilka olika lässtrategier förskollärare använder sig av samt hur dessa synliggörs i förskolans praktik. Studien har sin utgångpunkt i det sociokulturella perspektivet. LÄS MER