Sökning: "Emma Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Emma Sjöberg.

 1. 1. Dubbla signaler om havret de maler : En studie baserat på Oaltys PR och karismatisk legitmitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Siri Urban; Emma Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Oatly; karismatisk legitimitet; PR; myt; hyckleri;

  Sammanfattning : Oatly is a Swedish food company and one of the leading manufacturer of plant based dairy alternatives based on oats. They encourage people to consume their products because they are more environmentally friendly than cows-milk. LÄS MER

 2. 2. Motivationsverktyg inom styrsystemet Beyond Budgeting : En kvalitativ fallstudie beträffande motivationsverktyg inom två svenska tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Louise Eriksson; Emma Olsson; Amanda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När personal utför våld. Berättelsen som förmedlas i en lex Sarah anmälan och hur den enskildes perspektiv tas i beaktning enligt LSS värdegrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Sjöberg; Emma Weidolf Nyström; [2020-12-07]
  Nyckelord :LSS värdegrund; lex Sarah; makt; våld;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter personals våld mot boende och ifrågasätter maktstrukturer på boende med särskild service. Detta för att belysa vad det innebär för en boende när maktpositioner används på olika sätt i en lex Sarah utredning. LÄS MER

 4. 4. Det sanna priset för #samarbete : Varumärkesimageinverkan vid influencer marketing av kontroversiella produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Sjöberg; Elin Rubin; [2020]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; influencer marketing; kontroversiella produkter; kundbaserat varumärkeskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur influencer marketing av kontroversiella produkter inverkar på influencers och företags varumärkesimage. Syftet har uppnåtts genom besvarandet av forskningsfrågor rörande sociala medie-användares uppfattning av influencers personliga varumärke, företags varumärke samt eventuella skillnader mellan uppfattningarna. LÄS MER

 5. 5. Industry Branding i IT-branschen : Industry Branding – en möjlighet för svenska IT-företag att marknadsföra och attrahera unga, kvinnliga medarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi; Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi

  Författare :Emma Olausson; Cecilia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Industry branding; Employer branding; Brand identity; Brand image; Employer attractiveness;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to investigate how IT companies can apply Industry branding in their marketing strategy, with the aim to market the IT industry to influence young women to choose an IT education at a college or university. Method – The study has an explorative purpose to provide new insights on the topic of Industry branding. LÄS MER