Sökning: "mixed reality"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden mixed reality.

 1. 1. "Digitalisering? Äh, bara ett värdeord" : En studie om implementeringen av den reviderade läroplanen för gymnasiet från 2018 utifrån samhällskunskapslärares perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Gop; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; nationellt digitaliseringsmål; implementering; implementeringsprocess; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : From 2018, the Swedish public sector will change to become more digitalized. The main goal is that Sweden will be the best country in handling the problems of tomorrow where its population is more than competent in using digital programs and navigating in a complex digital world. LÄS MER

 2. 2. Did you notice that? A comparison between auditory and vibrotactile feedback in an AR environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linnéa Granlund; [2019]
  Nyckelord :Human-Computer Interaction; Vibrotactile feedback; Auditory non-speech feedback; Augmented reality; Mixed reality; Magic Leap;

  Sammanfattning : There are different ways to interact with different hardware, therefore it is important to have an understanding about what factors that affect the experience when designing interactions and interfaces. This study focuses on exploring how auditory and vibrotactile feedback are perceived by the users when they interact in a virtual AR environment. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av viskositet hos asfaltbruk - Mätningar med rotationsviskosimeter på bruk med olika fillersorter och mängder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Rosqvist; [2019]
  Nyckelord :Filler; bitumen; asfaltbruk; viskositet; rotationsviskosimeter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bitumen och dess egenskaper har länge ansetts vara den viktigaste faktorn för en asfalts funktion. Egenskaperna som finns är hos bitumen är relativt enkla att kontrollera. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter, en omoralisk och farlig bokserie? : En innehållsanalys om religiös riktad kritik och skapandet av moralpanik och folkdjävlar, utifrån författaren Richard Abanes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tina Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; ockultism; ockult; Richard Abanes; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract The questions of this essay are: What is Richard Abanes’s criticism against occult elements in the Harry Potter books? How can Abanes’s – from a Christian point of view - religiously motivated criticism of the four first Harry Potter books be seen as an expression of moral panic and the construction of folk devils according to Cohen's scientific theory in popular culture? The questions are answered through a content analysis of Richard Abanes's book Harry Potter and the Bible: the menace behind the magick based on Stanley Cohen's theory of moral panic and folk devils. The aim is thus to develop a religious-scientific understanding of religiously motivated criticism of popular culture. LÄS MER

 5. 5. Interactive Visualization of Underground Infrastructures via Mixed Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Sela; Elliot Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :mixed reality; MR; virtual; underground; visualization; infrastructure;

  Sammanfattning : Visualization of underground infrastructures, such as pipes and cables, can be useful for infrastructure providers and can be utilized for both planning and maintenance. The purpose of this project is therefore to develop a system that provides interactive visualization of underground infrastructures using mixed reality. LÄS MER