Sökning: "informal learning"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden informal learning.

 1. 1. L2 Japanese: Swedish students’ usage of first-person pronouns

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2021-02-03]
  Nyckelord :japanska; Japanese; L2 learning; first-person pronoun; questionnaire;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look at L2 (learning as a second language) students’ usage of first-person singular pronouns, and to discern in what situations (if any) they are changed. The Japanese language has a great variety of first-person pronouns, one of the few languages to possess this feature. LÄS MER

 2. 2. Hur ungas informella lärande genom visuellkultur kan inspirera bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anja Skog; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :third space; visuell kultur; informellt lärande; formellt lärande; bildundervisning;

  Sammanfattning : The aim of this knowledge overview is to compile research about the informal learning ofadolescents working with visual culture and how informal knowledge gained by students in their freetime can be connected to formal art education. A systematic search process resulted in nine peerreviewed articles published between 2000 and 2020. LÄS MER

 3. 3. Den digitala introduktionsprocessen : Förutsättningar och utmaningar för socialisation och lärande

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fia Klint; Frida Lundin Nilsbert; [2021]
  Nyckelord :introduktion på distans; socialisation; informellt lärande; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker nyanställdas upplevelse av sin introduktionsprocess på distans. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med åtta nyanställda från olika arbetsgivare. De områden som utforskas är introduktionens struktur, socialisationsprocessen samt villkor för lärande. LÄS MER

 4. 4. Quests for knowledge and social mobility : Vocational and on-the-job-training as navigational tactics in the urban labour market of Sierra Leone

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2021]
  Nyckelord :On-The-Job training; OTJ; apprenticeship; Technical and Vocational Education and Training; TVET; Sierra Leone; urban; labour market; tailoring; trading; practice theory; social mobility; moral education; youth; unemployment; livelihood; informal sector;

  Sammanfattning : This ethnographic study investigates the experiences of those learning tailoring and trading in Freetown, Sierra Leone via apprenticeships, other on-the-job training or Technical and Vocational Education and Training programs (TVET). I examine these forms of occupational training by investigating the practices underway, how knowledge transmission occurs, as well as why learners engage with and what they get out of these activities. LÄS MER

 5. 5. Bordsrollspel och narrativ kunskapsutveckling : Den informella inlärningens möjligheter för litteraturundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fredrik Vågberg; [2021]
  Nyckelord :literature education; narratology; plot; litteraturdidaktik; literacy; narratologi; intrig; textuniversum; svenskämnet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study literature education using a tabletop role-playing game (TRPG) and in particular which knowledge about narratives that role-players have potential to develop during game sessions. In addition, the objective is to explore the use of the informal learning environment characterised by the TRPG medium, and provide suggestions on how teachers in Swedish upper secondary school can incorporate and further develop narrative knowledge in formal literature education. LÄS MER