Sökning: "DIVA"

Visar resultat 1 - 5 av 307118 uppsatser innehållade ordet DIVA.

 1. 1. Surviving success in an era of overtourism : Exploring the compatibility of Icelandic tourism lifestyle entrepreneurs with the degrowth concept

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sveinborg Katla Daníelsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Sustainable destination development; degrowth; lifestyle entrepreneurship; tourism; hospitality; Iceland;

  Sammanfattning : The tourism industry has been faced with immense growth worldwide. Due to the industry being resource-heavy, this development has been problematic in terms of sustainable development. This has resulted in overtourism becoming the reality of multiple destinations, which have then faced ecological and social degradation. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of communication protocol performance for use in reinforcement learning training in simulation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leo Wiklund; [2022]
  Nyckelord :reinforcement learning; network communication; communication protocols; communication performance;

  Sammanfattning : Since artificial intelligence (AI) is growing more prominent it is interesting to look at the methods used to train AI. One such method is reinforcement learning in simulation, where AI can train safely in the confines of a simulation. LÄS MER

 3. 3. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 5. 5. Neid und Not : Eine Studie über Gewalt in den ältesten Grimms Märchen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Winkler; [2022]
  Nyckelord :Neid; Missgunst; Not; Konkurrenz; Grimm;

  Sammanfattning : Abstract  Envy and need: A study of violence in the oldest Grimm tales This essay analyzes the violence and power descriptions in three different fairytales of Kinder- und Hausmärchen by the Grimm brothers. The analyzed fairytales are Hansel and Gretel, Cinderella and Snow White. LÄS MER