Sökning: "HDL"

Visar resultat 1 - 5 av 38098 uppsatser innehållade ordet HDL.

 1. 1. Slurs and Meaning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Amanda Jensen; [2020-05-25]
  Nyckelord :Slurs; Meaning; Slurs and Meaning;

  Sammanfattning : This essay examines the semantics-pragmatics divide in some recent articles about slurs.The semantic accounts suggesting a hybrid semantic meaning as well as the accounts that wish to include the notion of linguistic competence in semantic meaning are examined and found to have trouble finding a theoretically elegant explanation of the meaning of slurs. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Liza Ellisson; Frida Melin; [2020-05-25]
  Nyckelord :Occupational therapy; leisure activities; child psychiatry; adolescents psychiatry; exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. LÄS MER

 3. 3. De ledbrutna gångarterna- En blick på scenkonstens rytmik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Sondén; [2020-05-20]
  Nyckelord :rytm; scenkonst; regi; musik; interaktiv;

  Sammanfattning : Denna text är ett försök till ett rytmiskt översättningsarbete. Jag har jobbat med bådescenkonst och musik i många år och har en distinkt känsla av att jag som regissör,skådespelare, dramatiker, musiker och kompositör jobbar med liknande saker. Att degrundläggande beståndsdelarna i mångt och mycket är gemensamma. LÄS MER

 4. 4. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 5. 5. CORRUPTION IN EUROPE Economic determinants

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amna Handzic; [2020-05-18]
  Nyckelord :Corruption in Europe; Economic Determinants; Economic Development; Economic Freedom; Income Distribution;

  Sammanfattning : Corruption is a phenomenon which affects societies negatively in various ways. The costs ofcorruption are pollical, economic and social, as well as environmental. The phenomena havenumerous explanations, and this study focuses on the economic determinants of corruptionbeing economic development, economic freedom and income distribution. LÄS MER