Sökning: "lifestyle changes"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden lifestyle changes.

 1. 1. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Lassa fever epidemic outbreak causing maternal mortality on pregnant women : A statistical and systematic review on prevalence and occurrence of maternal mortality in Nigeria

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joy Offor; [2020]
  Nyckelord :Lassa fever; endemic occurrence in Nigeria; viral haemorrhagic fever; pregnant women and mortality in Nigeria;

  Sammanfattning : Introduction/background: Epidemics of infectious diseases (ID) are re-occurring now more often and spreads faster into many different parts of the world due to globalization. The increasing evidence of climate change and man-made events have shown impacts to increase the emergency and re-emerging of animal- borne IDs. LÄS MER

 3. 3. COVID-19 pandemic and social media : The Swedish case

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aneela Muzaffar; [2020]
  Nyckelord :COVID-19; Coronavirus; Social media; Sweden in COVID-19; health and lifestyle changes;

  Sammanfattning : This thesis explains the role of social media in the COVID-19. It also discusses that what does the Swedish social media users think about the behavior of Sweden in this crisis situation. In depth interviews were conducted and results were analyzed qualitatively. . LÄS MER

 4. 4. Sustainability Integration in Peer to Peer Marketplace Platforms : A Study of Customer Perception and Loyalty

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clara Lorenius Andrén; Isabella Rambert; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Customer Loyalty; Customer Satisfaction; Green Marketing; Environmental Attitude; Environmental Engagement; Online Marketplaces; Peer to Peer Marketplace Platforms; Pre-owned Items; Sustainability Communication; Cirkulär Ekonomi; Kundlojalitet; Kundnöjdhet; Grön Marknadsföring; Miljöattityd; Miljöengagemang; Webbaserade Handelsplatser; Peer to Peer Marknadsplattformar; Begagnade Varor; Hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : Increasing attention to sustainability and environmental concerns implies changes in consumer preferences, whereof companies need to provide offerings characterized with a focus on sustainability laden concepts such as the Circular Economy (CE), aligning with these changes. How to communicate sustainability has therefore become a focus of attention when formulating marketing strategies. LÄS MER

 5. 5. Klimatfasta: Att avstå för skapelsens skull : En fallstudie av Equmeniakyrkans miljökampanj Klimatfastan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Elin Isaksson; Petronella Grune; [2020]
  Nyckelord :Spiritual Resources; Resource Mobilisation Theory; RMT; Community Based Social Marketing; CBSM; Pro-Environmental Behaviour; PEB; ReligiousEcology; Case study; Christianity; Environment; Church; Andliga resurser; Resursmobiliseringsteorin; Community Based Social Marketing; Miljömedvetenhet; Religiös Ekologi; Fallstudie; Kristendom; Miljö; Kyrka;

  Sammanfattning : Denna studie är en fallstudie av Equmeniakyrkans kampanj Klimatfastan, där de under 40 dagar uppmanade medarbetare och medlemmar att se över sitt klimatavtryck och göra beteendeförändringar utifrån detta. Tidigare forskning visar att religiösa miljöaktioner skiljer sig från sekulära miljöaktioner gällande metoder, fokus och budskap. LÄS MER