Sökning: "Diabetes typ 2"

Visar resultat 1 - 5 av 1047 uppsatser innehållade orden Diabetes typ 2.

 1. 1. Kan saffran förbättra HbA1c eller fasteglukos? En systematisk översikt bland vuxna diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Forsell; Rebecca Magnusson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Saffron; Crocus sativus; Diabetes Mellitus type 2; HbA1c; fasting blood glucose; Saffran; Crocus sativus; Diabetes Mellitus typ 2; fasteglukos;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna översiktsartikel är att undersöka det vetenskapliga underlaget kring om ett intag av saffran kan förbättra HbA1c eller fasteglukos hos vuxna personer ≥ 18 år diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 2, jämfört med placebo. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. LÄS MER

 2. 2. Är medelhavskost den gyllene medelvägen för personer med prediabetes och diabetes typ 2? En systematisk översikt om effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Branzell; Caroline Kynell Jansson; [2024-02-09]
  Nyckelord :Prediabetes; diabetes typ 2; HbA1c; medelhavskost; IFG; IGT; Prediabetic state; diabetes type 2; mediterranean diet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka effekten av medelhavskost på HbA1c jämfört med annan kost hos vuxna ≥ 18 år med prediabetes och diabetes typ 2. Metod: Litteratursökningen genomfördes den 29 mars 2023 i databaserna Scopus och Pubmed. LÄS MER

 3. 3. Effekter av blåbärskonsumtion på normala blodglukos- och blodtrycksnivåer hos vuxna, En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Gabriella Liewendahl; Irena Tunic; [2024-02-09]
  Nyckelord :Blueberry; blueberries; bilberry; bilberries; whortleberrys; whortleberries; vaccinium myrtillus; vaccinium corymbosum; anthocyaninrich blueberry; blood glucose; glycemic control; plasma glucose; healthy adults; insulin; cholesterol; blood pressure;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att granska det vetenskapliga underlaget och analysera om det fanns effekter av blåbärsintag på plasmaglukos (P-glukos), systoliskt blodtryck (SBP) och diastoliskt blodtryck (DBP) hos vuxna med normala nivåer av P-glukos, SBP och DBP. Metod: En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Scopus där randomiserade kontrollerade studier eftersöktes. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas lipidnivåerna av ägg vid diabetes typ 2, prediabetes och metabolt syndrom? En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alma Henriksson; Ellen Woivalin; [2024-02-09]
  Nyckelord :Egg; cholesterol; LDL; HDL; type 2 diabetes; prediabetes; metabolic syndrome; Ägg; kolesterol; diabetes typ 2; metabolt syndrom;

  Sammanfattning : Syfte: Att en kost rik på mättat fett har en negativ inverkan på blodlipider har länge varit klarlagt. Däremot råder delade åsikter om effekterna av kolesterolintag på lipidnivåer hos personer med blodlipidrubbningar. Många kolesterolrika livsmedel innehåller också en stor andel mättat fett. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER