Sökning: "motiverande samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade orden motiverande samtal.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS MOTIVERANDE SAMTAL – EGENVÅRD HOS PERSONER MED DIABETES TYP 2 - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kauppinen Moa; Sjöqvist Ella; [2023-03-16]
  Nyckelord :sjuksköterska; diabetes typ 2; motiverande samtal; egenvård; self-care; self-management; self-efficacy; empowerment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom med stor tillväxt världen över. Egenvård är grundläggande i hantering av sjukdomen för att minska risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer och på så sätt underlätta vardagen. LÄS MER

 2. 2. “A kick-start… but a long-term effort.” Patient care practices alongside intragastric balloon procedures : -a qualitative study on clinical dietitians’ perspectives-

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anne-Sophie Copin; [2023]
  Nyckelord :intragastric balloon; intragastric balloon procedure; IGB; overweight; obesitas; obesity; obesity management; patient care; procedure; practice; qualitative study; dietitian; healthcare professionals; bariatric surgery; obesity surgery;

  Sammanfattning : Background: There are treatments available to manage overweight and obesity (O&O). Intragastric balloons (IGB) are one option; they fill the stomach, increasing the sensation of satiety, limiting the amount of food to be ingested, and thus leading to weight loss. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av motiverande samtal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Titti Malmros; Sirly Palenmark; [2023]
  Nyckelord :change; motivational interviewing; nursing; Orem s self-care theory; patient experience; förändring; motiverande samtal; omvårdnad; Orems egenvårdsteori; patientens upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer är i behov av förändring på grund av, eller risk för, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller läkemedelsbehandling, men förändringarna kan vara svåra att genomföra på egen hand. Inom vården används allt oftare motiverande samtal i förändringsarbetet och i kvantitativa studier har detta visat sig vara en framgångsrik metod. LÄS MER

 4. 4. Att främja livsstilsförändringar hos patienter inom primärvården : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Trulsson; Karin Ängfors; [2023]
  Nyckelord :: Beteendeförändring; Kvalitativ innehållsanalys; Levnadsvanor; Motiverande samtal; Teamsamverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om motivation för fysisk aktivitet hos personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Weineholm; Astrid Thomas; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord Schizofreni; fysisk aktivitet; motivation; psykiatrisk öppenvård. Schizophrenia; physical activity; psychiatric outpatient care.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Personer med schizofreni rör sig mindre än den generella befolkningen och har en ökad risk att dö i förtid till följd av sjukdomar som går att förebygga med fysisk aktivitet. LÄS MER