Sökning: "aktivitetsarrangörer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet aktivitetsarrangörer.

 1. 1. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
  Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER

 2. 2. Samarbete för FaR : De olika parternas perspektiv på samarbetet runt Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Michaela Åkesson; [2012]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; samarbete; aktivitetsarrangör;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på vår kropp.  Fysisk aktivitet kan sänka blodtrycket, stärka muskler och skelett och reducera stresshormoner. LÄS MER