Sökning: "learning by doing"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden learning by doing.

 1. 1. Platsbaserat lärande och dess roll i SO-undervisning : En kvalitativ studie om platsens betydelse för lärandet i SO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Liz Yazirlioglu; Sharbel Abdulahad; [2023]
  Nyckelord :Platsbaserat lärande; utomhuspedagogik; förstahandserfarenheter; learning by doing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares användning av platsbaserat lärande i undervisning inom SO-ämnet i skolans tidiga år (F-3). Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att besvara våra frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju svårt att inte arbeta med det när man är på en plats med så mycket historia” : En intervjustudie om fem lärares användning av lokalhistoria i årskurs 4–6 i Ronneby kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Hjortskull; [2023]
  Nyckelord :Lokalhistoria; undervisning; mellanstadium; Ronneby; learning by doing; lilla historien;

  Sammanfattning : This study was done with the aim of seeing what space local history gets in the teaching of some selected middle school teachers in Ronneby municipality and what didactic considerations the teachers make in this work. Local history opens for collaboration with other institutions in society such as museums and associations, does the interviewed teachers have any experience with that and what are their thoughts on these collaborations? For the study, a qualitative interview study was chosen with five teachers  working in fourth-sixth grade in Ronneby municipality. LÄS MER

 4. 4. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER

 5. 5. GPS-Free UAV Geo-Localization Using a Reference 3D Database

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Justus Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; ML; AI; UAV; GPS-Free; CNN; 3D CNN; GCNN; 3D Database; geolocalization; geo-localization; georegistration; Hidden Markov Model; HMM; satellite; satellite database; Batch-Hard; triplet loss; PyTorch Geometric;

  Sammanfattning : The goal of this thesis has been global geolocalization using only visual input and a 3D database for reference. In recent years Convolutional Neural Networks (CNNs) have seen huge success in the task of classifying images. The flattened tensors at the final layers of a CNN can be viewed as vectors describing different input image features. LÄS MER