Sökning: "Multimodal literacies"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Multimodal literacies.

 1. 1. THE TINY WEIGHT OF EMPTY SPACE

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria do Carmo Salgueiro Pinto Antunes; [2023-10-10]
  Nyckelord :Death; Grief; Digitalization; Professional practice; Multimodal literacies;

  Sammanfattning : Purpose: The primary purpose of this study is to display the multimodal literacies embedded in how professionals deal with death and grief within two digitalized professional environments. One is a center for palliative care, in which death is at the center of professional practice. LÄS MER

 2. 2. Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Hedendahl; Pernilla Unelind; [2016]
  Nyckelord :digital litteracitet; digitala verktyg; multimodala texter; läsförmåga; digital ojämlikhet; källkritik; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Tina Hedendahl och Pernilla Unelind (2016). Digital läsning. En studie om de nya litteraciteternas roll i skolan (Digital literacy. A study on the role of new literacies in school). LÄS MER