Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Moraliska kvinnor och vacklande män : Karaktärskonstellationer i en jämförelse mellan Jane Austens Mansfield Park och Elizabeth Gaskells Wives and Daughters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Danielsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; Brittisk litteratur; Jane Austen; Elizabeth Gaskell;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Jane Austens roman Mansfield Park samt Elizabeth Gaskells roman Wives and Daughters för att utröna likheter och skillnader. Uppsatsen utgår ifrån en komparativ metod för att se hur romanerna närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Ekosystemtjänster då och nu : kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Niclas Eneberg; [2020]
  Nyckelord :Ekosystemtjänster; historiska ekosystemtjänster; kartläggning; trade-off arealförändring; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. LÄS MER

 3. 3. ”När en kvinna faller djupt, så faller hon djupare än en man…” : En undersökning av kvinnliga lösdrivare i Uppsala mellan 1885–1893.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Stina Tirén; [2020]
  Nyckelord :Lösdrivare; Kvinnor; Lösdrivarfall; Lösdrivarprotokoll; Uppsala; sent 1800-tal.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån lösdrivarprotokoll från stadsfiskalen i Uppsala utforska lösdriveriet i Uppsala under åren 1885–1893 med ett fokus på kvinnliga lösdrivare. Protokollen har sammanställts för att kunna besvara frågor om lösdriveriets omfattning i staden där både kvinnor och män räknas för att sedan utforska om kvinnorna var från stad eller landsbygd innan de blev anhållna i Uppsala, och till sist få en tydligare bild om vilka dessa kvinnor var och anledningen till deras anhållande. LÄS MER

 4. 4. Ur asken : Petter Mellgren och Philip Gernandt, två namngivna tillverkare av spelmarkeraskar inom den anonyma hantverkstekniken halmintarsia vid sekelskiftet 1700-1800

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Brånstad; [2020]
  Nyckelord :Halmintarsia; halmmosaik; halmfaner; halmapplikation; Petter Mellgren; Philip Gernandt; Vittskövle; hantverk; materiella kulturer; mikrohistoria; 1700-tal; 1800-tal;

  Sammanfattning : Min studie fokuserar i första hand på spelmarkeraskar med halmintarsia från sekelskiftet 1700-1800, gjorda av två namngivna tillverkare i Vittskövle men också på halmintarsia som teknik och dess historia. Syftet med studien är att belysa denna något bortglömda men framför allt anonyma teknik genom att studera två tillverkare som hette Petter Mellgren och Philip Gernandt. LÄS MER

 5. 5. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER