Sökning: "1800-tal"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet 1800-tal.

 1. 1. Från fattigvård till hattmakare : En studie om fattiga barn som mottog uppfostringshjälp från Serafimerorden åren 1807 och 1809

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fanny Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Fattiga barn; Barnfattigvård; Västervik; 1800-tal.;

  Sammanfattning : This study is based on twelve children born in the late 1700´s and early 1800´s in the city of Västervik. During 1807 and 1809 they received child support due to their poor upbringing. This essey will study how their life unfold after they got child support, will the children remain poor or will they have a chance to develop a new life. LÄS MER

 2. 2. Kungliga västgöta regemente - förändringen av rekryterings och avancemang under 1600-1800-tal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nicklas Stenlund; [2022]
  Nyckelord :Västgöta regemente; karoliner; kavalleri; statusprofessionalism.;

  Sammanfattning : I och med både det äldre- respektive yngre indelningsverket förändrades kavalleriets status, men frågan är om det består under den långa period som kavalleriet existerar eller förändras det. Ackordsystemets historiska utveckling samt de många krig som Sverige är deltagande och de tekniska utvecklingarna medför att de som blir rekryterade till kavalleriet kommer att förändras och hur de befordras. LÄS MER

 3. 3. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Martin Nihlmar; [2022]
  Nyckelord :naturbetesmark; ängsmark; pollinering; frukt; bär; trädgårdsodling; trädgårdsnäring; syrphidae; lepidoptera; bombus; solitära bi; fragmentering; korridorer; skötsel;

  Sammanfattning : Genom pollinering överförs pollen av pollinerare till grödor som därigenom befruktas. Jordbruk och trädgårdsnäring är beroende av pollinering av deras blommande växter. LÄS MER

 4. 4. Utomäktenskapliga födslar i Karlskrona Kommun : En kvantitativ studie av fyra socknar/församlingar från 1875 till 1925

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Daniel Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Illegitimate children; unmarried mothers; unmarried mother; children born out of wedlock; unknown fathers; stillbirth; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 19th century; 20th century; peasant society; agrarian society; industrialization; Oäkta barn; ogifta mödrar; ogift moder; barn födda utom äktenskap; utomäktenskapliga barn; okända fäder; dödföddhet; Rödeby; Tving; Fridlevstad; Karlskrona; Blekinge; 1800-tal; 1900-tal; bondesamhälle; agrarsamhälle; industrialisering;

  Sammanfattning : The study examines the occurrence of children born out of wedlock in four parishes belonging to the current Karlskrona municipality during the period 1875–1925. The parishes surveyed are Fridlevstad, Rödeby, Tving and Karlskrona city-parish. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrik välfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Den skattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER