Sökning: "folktro"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet folktro.

 1. 1. Handikapp och folktro i medeltidens Visby : Undersökning av två individer begravda vid Ryska kyrkan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Molly Unosson; [2020]
  Nyckelord :Visby; medeltid; rysk kyrka; osteologi; handikapp; folktro;

  Sammanfattning : There is little known about the medieval Russian population in Visby. What is known, however, is that several graves were excavated in 1971 at the place thought to contain traces of the Russian church. LÄS MER

 2. 2. Föremål och folktro i vikingatiden : Diskussion om dubbelgraven i Klinta, Köpings socken, Öland.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Madeleine Grahn; [2019]
  Nyckelord :Klinta; Öland; Iron age; Viking age; Religion; Folklore; Artefacts.; Klinta; Öland; Järnålder; Vikingatiden; Religion; Folktro; Artefakter.;

  Sammanfattning : An iron age double grave containing a man and a woman has been found in Klinta, Köpings Parish, Öland, Sweden. Archaeologist have debated this grave and have begun to interpret the woman as a völva. The most famous artefact was found in the womans grave. It was an iron staff, Klintastaven. LÄS MER

 3. 3. BORT ESSÄ

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Ida-Johanna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :folklore; death; funeral; art; installation; sculpture; healthcare; anatomy; folktro; döden; begravning; konst; installation; skulptur; kroppen; sjukvård; anatomi; utan botten utan lock;

  Sammanfattning : Examensarbete på masternivå bestående av fysiska objekt (skulptur, installation) samt en essä i textform. Ämnet behandlar historia och folktro, poesi, begravningar, döden, gravutsmyckningar samt traditioner kring att arbeta med den döda kroppen (inom sjukvården eller andra sammanhang) ... LÄS MER

 4. 4. "I'm designed to kill" : En kritisk diskursanalys av fyra vampyrfilmer mellan 1979-2016 med hjälp av Mary Douglas teorier om renhet, orenhet och anomalier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :vampyrer; anomalier; renhet; orenhet; blod; Douglas; film; makt; folktro; mytologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera fyra vampyrfilmer med Mary Douglas teori för att se hur föreställningar om renhet, orenhet och anomalier framställs samt ifall dessa föreställningar har förändrats i de fyra utvalda filmerna mellan 1979-2016. Med kritisk diskursanalys som metod har filmerna Nosferatu the Vampyre (1979), The Lost Boys (1987), Twilight (2008) samt Daylight's end (2016) analyserats genom en tematisering av vampyrers egenskaper där en jämförelse dem emellan gjorts. LÄS MER

 5. 5. Toriyama Sekien och hans arv : En analys av Toriyama Sekiens yōkai kataloger, deras kawaii-estetik och Sekiens inflytande på det japanska folkets föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2018]
  Nyckelord :Toriyama Sekien; yōkai; bildanalys; föreställningsvärld; japansk folktro; religion; kawaii; cute studies;

  Sammanfattning : In this essay, I study Toriyama Sekien’s yōkai (supernatural beings) catalogues and undertake a diachronic examination surrounding Sekien's imprint on his contemporaries and modern times, striving to highlight the aesthetic dimension that adds to the popularity of yōkai today. Through an image analysis based on a modified version of Roman Jakobson's communication model and a diachronic examination of Sekien’s influence on the imagination of the Japanese people, I have investigated how and why Sekien chose to depict yōkai in his catalogues as kawaii (cute). LÄS MER