Sökning: "Vikingatid"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Vikingatid.

 1. 1. Makt, rikedomar och kontakter - en rumslig analys av svärd i norra Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Nygren Wåhlin; [2020]
  Nyckelord :Sword; swords; northern Scandinavia; Iron Age; Vendel Period; Viking Age; archaeology; Svärd; norra Skandinavien; Norrland; järnålder; vendeltid; vikingatid; arkeologi;

  Sammanfattning : The inland of northern Scandinavia has received more attention in archaeological research in recent years than before. This has among other things resulted in a better understanding of the trading systems within Iron Age Scandinavia and highlighted the importance of raw materials produced in the boreal regions. LÄS MER

 2. 2. Häst och människa : En social zooarkeologisk undersökning av hästoffer och agens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :John Andersson Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Social zooarchaeology; horse; Viking Age; wetland sacrifices; Bj.581; horse graves; Social zooarkeologi; häst; vikingatid; offermossar; Bj.581; ryttargravar;

  Sammanfattning : Horses have played a large part in many cultures across the world, the Scandinavian Viking Age included. They are frequently found in graves and sacrificial sites, meant to denote, or represent the status and social caste of the humans they served. LÄS MER

 3. 3. KONFLIKTLÖSNING I DE ISLÄNDSKA SAGORNA : EN UNDERSÖKNING AV VIKINGATIDA TINGSPLATSERS ROLL I NJALS SAGA

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Angus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Konfliktlösning; isländska sagor; vikingatid; njals saga; tingsplatser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Manliga och kvinnliga vapengravar : En arkeologisk genusstudie kring vikingatida vapengravar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :gender archaeology; Viking Age; weapon graves; warrior graves; Viking age warriors; female warriors; genusarkeologi; vikingatid; vapengravar; krigargravar vikingatida krigare; kvinnliga krigare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to perform a gender study focusing on Viking Age weapon graves. A female weapon burial, a male weapon burial and a female burial are studied in this thesis. It is necessary first to discuss the meaning of a weapon burial. LÄS MER

 5. 5. Sy ända in i graven : Jämförelse mellan tre vikingatida gravfälts textilrelaterade fynd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Elin Johnsson; [2020]
  Nyckelord :textile production; Viking age; spindle whorls; weaving tablets; correspondence analysis; textilproduktion; vikingatid; sländtrissor; vävbrickor; korrespondens analys; Gotland; Barshalder; Broe; Ire;

  Sammanfattning : This essay will treat the Gotlandic textile production during the Viking period (790 AD­–1150 AD) by studying the three grave fields, Barshalder in Grötlingbo parish, Broe in Halla parish and Ire in Hellvi parish. The focus of the study are the textile related objects, spindle whorls, weaving tablets, needles and needle cases found at the grave fields. LÄS MER