Sökning: "Småland"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade ordet Småland.

 1. 1. En studie om byggteknik och kulturhistoriska värden för medeltida takkonstruktioner i kyrkor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jeton Kajtazi; Christopher Berg; [2021]
  Nyckelord :Sustainable management; Cultural-historical values; Medieval roof constructions; Medieval building techniques; Building survey; Hållbar förvaltning; Kulturhistoriska värden; Medeltida takkonstruktioner; Medeltida byggtekniker; Byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att öka kunskapen om de medeltida takkonstruktioner och hur de är uppbyggda. Genom att göra en inventering och byggnadsundersökning av två takkonstruktioner i medeltida kyrkor. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of a Photovoltaic/Thermal (PVT) Collector with Numerical Modelling

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mila Ebrahim; [2021]
  Nyckelord :Solar energy; Renewable energy; Photovoltaic thermal collector; PV Thermal; PVT Collector; Performance; Numerical modelling; COMSOL Multiphysics; Ground Source Heat Pump; Solenergi; Förnybar energi; kominerad solcell solfångare; PVT panel; Prestanda; Numerisk modellering; COMSOL Multiphysics; Bergvärme;

  Sammanfattning : In Photovoltaic/Thermal (PVT) technology, both PV and solar thermal technology are integrated in the same module for simultaneous electricity and heat production. Research has shown that there are multiple benefits from integrating PVT collectors with a ground source heat pump (GSHP) system, since it allows for seasonal storage of thermal energy over the year. LÄS MER

 3. 3. Fertile Wear : Underwear in relation to manufacturing toxicity, the ecosphere and our reproductive zones

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Linnéa Nivrén; [2021]
  Nyckelord :Global manufacturing; Polyester; Cotton; Toxicity; Infertility; Reproductive health; Fertility; Local making; Craft; Collaboration; Sweden; Småland; Textiles; Revive; Flax; Alpaca fleece; Underwear; Decompose; Ecosphere; Sustainability; Change; Metadesign; Global tillverkning; Polyester; Bomull; Toxicitet; Infertilitet; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Lokal tillverkning; Hantverk; Samarbete; Sverige; Småland; Textilier; Återuppliva; Lin; Alpacka fleece; Underkläder; Nedbrytbar; Ekosfär; Hållbarhet; Förändring; Metadesign;

  Sammanfattning : Every artifact in this consumerism world is connected to Earth’s four ecological layers. Everything around us, air, organism, water, and soil/rock also known by the names; atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. LÄS MER

 4. 4. Ledtidsreducering genom planering av batchstorlekar och ställ.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dennis Mårtensson; Jakob Norberg; [2021]
  Nyckelord :Ledtidsreducering; batchstorlekar; ställ;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är baserad på de brister inom ledtid och hantering av batchstorlekar och ställ som finns på Amokabel som är ett medelstort tillverkande företag i Småland. Författarna vill med denna rapport påvisa sambandet mellan batchstorlekar, ledtid och produktionsstopp. LÄS MER

 5. 5. Kommunerna och järnhästen : En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Joel Tedestam; [2021]
  Nyckelord :Municipal history; railway history; communication history; local history.; Kommunhistoria; järnvägshistoria; kommunikationshistoria; lokalhistoria.;

  Sammanfattning : Tedestam, Joel, 2021. Kommunerna och järnhästen. En studie om kommunerna i västra Smålands påverkan på nedläggningen av persontrafiken på järnvägslinjen Värnamo-Kärreberga. (The Municipalities and the Iron Horse. LÄS MER