Sökning: "Småland"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Småland.

 1. 1. WOMEN IN FORESTRY, A VALUABLE ASSET OR BODIES OUT OF PLACE?

  Magister-uppsats, Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kristina Nordh; [2019-02-20]
  Nyckelord :Gender Equality; Place; Body; Gender equality strategy; Forestry; Social Reproduction;

  Sammanfattning : This thesis investigates what it can mean to be a woman in forestry in JönköpingCounty. It asks how the participant experience their situation as women in forestryand what gendered power structures appear in their stories. LÄS MER

 2. 2. Mossfloran vid vattenkvarnar i sydöstra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Eric Lundén; [2019]
  Nyckelord :mossor; kvarnar; vattenkvarnar; vattenkraft; dammar; naturvård; rinnande vatten;

  Sammanfattning : Bryophytes play an important role in ecosystems in running waters and are common growing on structures in and around watermills. These watermill habitats differ from other parts of the watercourse in terms of microclimate and disturbance regime, and in providing more suitable and variable substrates. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Material Selection:Guiding the Multi-Criteria Process to Design for Sustainable Innovation

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Saga Hald; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Criteria; Material Selection; Environmental Guidelines;

  Sammanfattning : In the past decades, the world has noticed complex changes in its climate. The resources available now as well as in the future could be said to be analogous to the decreasing circumference of a funnel. LÄS MER

 4. 4. God grundvattenkvalitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elvira Källberg; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. LÄS MER

 5. 5. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER