Sökning: "geography"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 uppsatser innehållade ordet geography.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lisbet Hougaard Baklid; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; brown bear; expansion rate; Ursus arctos; Fennoscandia; Sweden; barrier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The brown bears, Ursus arctos L., in the Scandinavian peninsula were distributed in almost all counties before aimed reduction during the 1700-1900s (Swenson et al. 1995). From 1981-2013 the population increased more than five times (Chapron et al. LÄS MER

 3. 3. Alternativa livsmedelsnätverk - utmaningar och möjligheter : En studie av REKO-Ringar i Jönköpings län, som bidrar till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Hongning Wang; Haotian Zhang; [2022]
  Nyckelord :REKO-Rings; alternative food network; challenges; opportunities;

  Sammanfattning : Purpose – This study aims to explore the challenges and opportunities faced by the REKO-Rings as a form of alternative food networks (AFNs). By exploring the challenges faced by producers and consumers in participating in REKO-Rings, this study will ultimately identify several opportunities and potential solutions to help Jönköping County develop AFNs. LÄS MER

 4. 4. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vendela Haddleton; Lisa Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Green structure; planning ideals; compact city; urban ecology; planning historical research;

  Sammanfattning : Planning of cities today is often focused on delivering a compact built structure and more green structure, since both these are regarded as sustainable solutions. However, the increasingly compact city form decreases the green spaces while the ecological functions of greenery is a fundamental part of a well-functioning compact city. LÄS MER

 5. 5. Samhället i spanskaboken : En undersökning av läromedel i spanska och dess relation till kursplanens kulturella och sociala syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jon Jonsson; [2022]
  Nyckelord :läromedelsanalys; moderna språk; interkulturalitet;

  Sammanfattning : This essay has examined how information about the Spanish speaking world in textbooks from two series of schoolbooks in Spanish for the Swedish grades 7-9 relates to the Swedish curriculum. The main questions were: what themes appear in the texts, how do the texts relate to the ’cultural and social purpose’ in the syllabus for the school subject modern languages, and which areas of the Spanish speaking world are represented? The method used in the investigation has been partially quantitative and qualitative. LÄS MER