Sökning: "Germany"

Visar resultat 1 - 5 av 1335 uppsatser innehållade ordet Germany.

 1. 1. What constitutes right-wing extremism? - An analysis of three European political parties

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Mellander; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The end of World War II resulted in the dissolvent of the German Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) and the Italian Partito Nazionale Fascista (PNF). The strength of fascist and national socialist ideologies was significantly weakened after the war. LÄS MER

 2. 2. THE WELL-BEING OF ACADEMICALLY RESILIENT STUDENTS IN GERMANY Reanalysis of PISA 2015 data using Structural Equation Modeling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Deborah Elin Siebecke; [2020-01-22]
  Nyckelord :Academic Resilience; Disadvantaged High-Achievers; Well-Being; Academic Performance;

  Sammanfattning : Aim:This study aims at investigating the well-being of academically resilient students, as well as examining a possible effect of well-being on achievement. In doing so, this study attempts at contributing to a smaller research gap concerning the well-being of academically resilient students. LÄS MER

 3. 3. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 4. 4. Is the Eurozone an Optimal Currency Area? An investigation from a financial market´s perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Stafsing; Carl Sandström; [2020]
  Nyckelord :Optimal Currency Area; Eurozone; Event study; Equity indices; 10-year government bond yield; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the Eurozone is an Optimal Currency Area (OCA) or not. To do this we have examined if the European Central Banks monetary policy announcements have a significant impact on the equity markets and on the 10-year government bond yields in the Eurozone. LÄS MER

 5. 5. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotte Ponzelar; [2020]
  Nyckelord :environmental education; education for sustainable development; discourse theory Laclau and Mouffe; power in education; comparative discourse analysis; role and identity of high school teachers; narratives;

  Sammanfattning : A manifold of research and literature on Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD) stretches from pluralistic interpretations of the concepts’ definition over political debates to the formulation of practical guidelines for educators’ and training programs. While being very open for interpretation, on the political agenda the concept of ESD is argued to be one of the fundamental solutions to tackle Climate Change. LÄS MER