Sökning: "belysning"

Visar resultat 1 - 5 av 605 uppsatser innehållade ordet belysning.

 1. 1. Människors trygghetsupplevelse på tågstationer i teorin och praktiken : En fallstudie av Uppsala centralstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Miriam Berg; Marcus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Safety; train station; observation study; online survey; Urban planning; Trygghet; tågstation; observationsanalys; webbenkätundersökning; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om tågstationer kan bli tryggare och mer inbjudande, för att i slutändan öka det kollektiva resandet. Det studerade området var Uppsala centralstation, som ligger i Sveriges näst största järnvägsort Uppsala, sett till antal resenärer. LÄS MER

 2. 2. ”Front mot plattkyrkligheten” : Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christofori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Rönnblom; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Sodalitium Sancti Christofori; Church of Sweden; High Church movement; Youth Church movement; Third order; liturgy; Church renewal.;

  Sammanfattning : The beginning of the 20th century saw an emergence of new ideals for and ways of living a Christian life in Church of Sweden. As a consequence of both a revival for Sweden’s own medieval heritage as well as intensified ecumenical contacts with, principally the Church of England, several Christian communities took similar form to that of “Third orders”, but without any canonical status. LÄS MER

 3. 3. Ljusnivåer i butiksmiljö med fokus på visuell upplevelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Becirevic; Matilda Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased knowledge of the level of light in store environments. LÄS MER

 4. 4. 4000K a luminaire

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Martin Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Ergonomy; Vision; Light; Luminaire; Construction sites; Lighting; Ergonomi; Ljus; Byggarbetsplats; Arbetsljus; Belysning; General Works; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are great risks of a multitude of injuries due to poor light at construction sites. This leads ultimately to costly counteractions from society. The goal of this project was to put construction workers’ situation in the spotlight by giving construction sites better vision ergonomics through providing enough, even and glare-free light. LÄS MER

 5. 5. Trygg belysning för Jönköpings kyrkogårdar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Anton Karlsson; David Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study was conducted by the students Anton Karlsson and David Lundberg who are studying their third year in product development with a focus on light design at the school of engeneering. The study is carried out in collaboration with the Swedish Church in Jönköping and will be conducted during the spring term 2020. LÄS MER