Sökning: "belysning"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet belysning.

 1. 1. Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fredrik Myhr; [2021]
  Nyckelord :arkitektur; belysning; grundskola; klassrumsmiljö; musikpedagogik; slagverk;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 3. 3. Inomhusodlings potentiella bidrag till Sveriges miljömål

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristoffer Berglund; Alexander Virgin; [2020]
  Nyckelord :sweden’s environmental goals; indoor cultivation; Inomhusodling; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Våra nordliga breddgraders kalla klimat gör frilandsodling av bladsallat samt kryddgrönt omöjligt under en stor del av året. Länge har växthusodling med uppvärmning och kompletterande belysning varit lösningen på detta problem. På så vis har man kunnat producera dessa grödor året runt. LÄS MER

 4. 4. Människors trygghetsupplevelse på tågstationer i teorin och praktiken : En fallstudie av Uppsala centralstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Miriam Berg; Marcus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Safety; train station; observation study; online survey; Urban planning; Trygghet; tågstation; observationsanalys; webbenkätundersökning; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om tågstationer kan bli tryggare och mer inbjudande, för att i slutändan öka det kollektiva resandet. Det studerade området var Uppsala centralstation, som ligger i Sveriges näst största järnvägsort Uppsala, sett till antal resenärer. LÄS MER

 5. 5. ”Front mot plattkyrkligheten” : Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christofori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Rönnblom; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Sodalitium Sancti Christofori; Church of Sweden; High Church movement; Youth Church movement; Third order; liturgy; Church renewal.;

  Sammanfattning : The beginning of the 20th century saw an emergence of new ideals for and ways of living a Christian life in Church of Sweden. As a consequence of both a revival for Sweden’s own medieval heritage as well as intensified ecumenical contacts with, principally the Church of England, several Christian communities took similar form to that of “Third orders”, but without any canonical status. LÄS MER