Sökning: "Historia"

Visar resultat 1 - 5 av 5765 uppsatser innehållade ordet Historia.

 1. 1. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 2. 2. Diskursanalys om fritidshemmets syfte.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Filip Berntsson; Tilda Pehrsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; fritidshem; fritidshemmets syfte; vårdnadshavare; elever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vårdnadshavare och elever talar om fritidshemmets syfte år 2021. Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer med såväl vårdnadshavare som elever från en och samma skola belägen i västra Sverige. Vårdnadshavarna har intervjuats enskilt och eleverna i grupp. LÄS MER

 3. 3. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk när vi blir ryggsäckar…” En kvalitativ aktionsforskningsstudie om historielärarstudenters historiemedvetande och dess påverkan på det historiska samtalet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Petronella Ekström; [2023-10-17]
  Nyckelord :historiemedvetande; historiska samtal; historiedidaktik; högre utbildning; historielärarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra till kunskapen om hur historielärarstudenter förstår historia och tillämpar historiska kunskaper och färdigheter i historiska samtal Teori: Studien har sitt främsta intresse inom historiedidaktik. Studiens teoretiska ansatser faller inom den sociokulturella ansatsen och den som ramas in med historiemedvetande. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av arbetsflödet på en medicinoch akutsjukvårdsavdelning en fallstudie av avdelning 236/237 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Theliander; Soar Ötunc; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie berör avdelning 236/237 på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhus. Avdelningen som från början bestod av två separata har en historia som bestått av flera omstruktureringar och hög personalomsättning. LÄS MER