Sökning: "Historia"

Visar resultat 1 - 5 av 4667 uppsatser innehållade ordet Historia.

 1. 1. Från hjälte- till hjältinnesaga : en narrativanalys av barnböckerna Malala Yousafzai & Gretas historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Astrid Totté; Frida Engdahl; [2021]
  Nyckelord :narrativanalys; kritisk analys; barnlitteratur; Propps morfologi; hjältesaga; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en kritisk narrativanalys av två moderna hjälteskildringar inom genren barnlitteratur. Böckerna Malala Yousafzai och Gretas historia som gavs ut 2019 är två litterära skildringar för barn i ålder 9-12, som inte bara kan kategoriseras som underhållande fiktion om riktiga hjältar, utan också innehåller samhällskritisk information. LÄS MER

 2. 2. Jazzimprovisation på elgitarr : Utveckling av solospel inom jazzgenren genom plankning, transkribering och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Carl Nordling; [2021]
  Nyckelord :Elgitarr; improvisation; jazz; improvisationsmetodik; transkribering;

  Sammanfattning : Denna studies utgångspunkt är hur musikalisk utveckling inom jazzimprovisation kan uppstå med plankning, transkribering och analys som praktiska metoder. Tidigare forskning och uppsatser har framfört kritik mot den akademiskt vedertagna och musikteoretiskt präglade metodik som uppstått till en följd av institutionaliseringen av jazz och jazzimprovisation. LÄS MER

 3. 3. Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katrine Andersson; My Arléus; [2021]
  Nyckelord :Children; Care; Care ethics; Care ethics perspective; Preschool; Preschool teachers.; Barn; Förskola; Förskollärare; Omsorg; Omsorgsetik; Omsorgsetiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. LÄS MER

 4. 4. En museologisk överblick av den svenska rasforskningens historia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mika Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Museologi; rasforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att äga Förintelsen : En studie i hur Förintelsens historia brukas i debatten om Förintelsemuseet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Erik Edberg; [2021]
  Nyckelord :Holocaust; Use of history; Museum; Debate; Förintelsen; Historiebruk; Museum; Debatt;

  Sammanfattning : To own the Holocaust  The aim of this study has been to summarise and analyse the use of history in the debate surrounding the building of a swedish Holocaust memorial museum. Material used in the study included consultations of SOU 2020:21 from various authorities/agencies and NGO´s, editorials and debate articles from Sweden's leading newspapers and motions and written questions written by members of the swedish parliament. LÄS MER