Sökning: "Accident"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade ordet Accident.

 1. 1. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 2. 2. Heinrich’s Local Rationality: Shouldn’t ‘New View’ Thinkers Ask Why Things Made Sense To Him?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Carsten Busch; [2019]
  Nyckelord :Heinrich; safety; science; new view; local rationality; causation; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Herbert William Heinrich is one of the most influential pioneers within safety. His concepts, originally from the late 1920s, influence safety practice and theory, even today. In recent years, Heinrich’s legacy received increasing critique, also from contemporary safety authors that generally are counted among the ‘new view’. LÄS MER

 3. 3. Grundstötningsolyckor på svenskt farvatten och bland svenskflaggade fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Michael Lindqvist; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maritime Industry; Grounding; Accident; Breakdown; Navigation; Human error.; Sjöfart; Grundstötningar; Olycka; Haveri; Navigation; Mänsklig faktor.;

  Sammanfattning : Trots att det finns många tekniska hjälpmedel ombord, vilka har i uppgift att hjälpa navigatören att framföra fartyget på ett säkert sätt, så fortsätter grundstötningar att inträffa. Denna litteraturstudie sammanställer och granskar grundstötningsolyckor som inträffat på svenska fartyg och på utländska fartyg som befunnit sig på svenskt territorialvatten under åren 2011-2016. LÄS MER

 4. 4. Doppler Wheel for Emulation of Automotive Radar Target

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammed ALRimawi; [2019]
  Nyckelord :Radar; Doppler; emulator; speed controller; microcontroller; automotive; demonstration; signal processing; testing;

  Sammanfattning : Automotive radar is an emerging field of research and development. Technological ‎advancements in this field will improve safety for vehicles, pedestrians, and ‎bicyclists, and enable the development of autonomous vehicles. Usage of the ‎Automotive radar is expanding ‎in car and road areas to reduce collisions and ‎accident. LÄS MER

 5. 5. Trafikinducerade vibrationer : En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Johansson Kling; [2019]
  Nyckelord :Ground vibration; vibration measurement; speed control cushion; traffic; urban planning.; Markvibration; vibrationsmätning; busskudde; trafik; samhällsbyggnad.;

  Sammanfattning : Trafikinducerade vibrationer: En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader. Erika Johansson Kling I Uppsala används busskuddar som en form av medveten ojämnhet i vägbanan för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade vägsträckor. LÄS MER