Sökning: "Accident"

Visar resultat 1 - 5 av 608 uppsatser innehållade ordet Accident.

 1. 1. Dokumentation av en trafikolycka med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri : En utvärdering av punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elias Andersson; [2021]
  Nyckelord :handheld laser scanning; photogrammetry; UAS; point cloud; positional uncertainty; visual quality; handhållen laserskanning; fotogrammetri; UAS; punktmoln; lägesosäkerhet; visuell kvalitet;

  Sammanfattning : I samband med en trafikolycka är det ofta viktigt att återställa platsen till det normala så snabbt som möjligt. Emellanåt måste olycksplatsen dokumenteras för att orsaken till olyckan ska kunna utredas i ett senare skede. Traditionellt har detta arbete utförts genom att fotografera platsen och mäta olika avstånd. LÄS MER

 2. 2. Vehicle Usage Modelling Under Different Contexts

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nidhi Rani Kalia; Sachin Bharadwaj Bagepalli Ashwathanarayana; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; Ensemble Clustering; Vehicle Usage; Pattern Extraction;

  Sammanfattning : Modern vehicles nowadays are equipped with highly sensitive sensors which continuously log in the information when the vehicle is in motion. These vehicles also deal with some performance issues like more fuel consumption, breakdown, or failure, etc. LÄS MER

 3. 3. Autonomous Docking of Electric Boat

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :LUDVIG BOCZAR; JONATHAN PERNOW; [2021]
  Nyckelord :Autonomous Boat; Boat Docking; Radar; Model Predictive Control; Motion Control; Autonom Båt; Båttilläggning; Radar; Modellprediktiv Reglering; Rörelsestyrning;

  Sammanfattning : In recreational boating, docking is one of the most stressful and accident prone situations. Due to the loss of maneuverability at low speeds, it is a procedure that requires experience. LÄS MER

 4. 4. Lärdomar från raset av Tarfalahallen - En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rebecka Kvist; Hiba Alyaseen; [2021]
  Nyckelord :sidostabilisering; biaxiell; enaxiell; styvhet ur plan; vippning; spikförband; underspänd balk; Tarfalahallen; experimentella försök; lateral stabilization; biaxial; uniaxial; out of plane stiffness; lateral torsional buckling; nailed joint; Tarfala Hall; experimental testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During March of 2020 a large-span sports arena, Tarfala hall, built 2015, collapsed in northern Sweden. The main load-bearing girders with a 54 m span, were high and slender glulam beams supported underneath by a cable system via vertical struts. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö som medel för minskadesjukskrivningar och ökad lönsamhetinom byggverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Soltani Strömberg; Siri Englund; [2021]
  Nyckelord :Work environment; construction; sick leave; profitability; costs; work accidents; causes of work accidents; fall accidents; lost control of hand tools; body movement with physical overload; accident statistics.; Arbetsmiljö; byggverksamhet; sjukskrivning; lönsamhet; kostnader; arbetsolyckor; orsaker till arbetsolyckor; arbetsmiljölagen; fallolyckor; förl;

  Sammanfattning : Byggindustrin är idag en av våra mest olycksdrabbade branscher i Sverige sett tillantalet sysselsatta inom branschen. Olycksfrekvensen ligger idag kring 11/1000sysselsatta och år. LÄS MER