Sökning: "Autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden Autonoma fordon.

 1. 1. Perception och navigering av automatiserade körsystem med hjälp av kamera, LiDAR och maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Oskar Andersson; Daniel Karlberg; Daniel Kem; Mateo Raspudic; Felix Rosén; Alexander Sandberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Automatiserade körsystem; Autonoma fordon; Trafikperception; Självkörande; LiDAR; Maskininlärning; Artificiell intelligens; Bildbehandling; Datorseende;

  Sammanfattning : Automatiserade körsystem är och fortsätter att vara ett forskningsområde där utvecklingoch framsteg sker. Anledningar till att detta är ett intressant och viktigt forskningsområde är bland annat att säkerhets- och miljöaspekten förväntas ha en positiv inverkan på samhället om automatiserade körsystem kan realiseras. LÄS MER

 2. 2. Risk analysis of software execution in an autonomous driving system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joanna Ekehult; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have the potential to offer efficient ways of moving and improvethe safety of driving. For this to occur, it must be ensured that the autonomousvehicles have a safe and reliable behaviour in nearly all situations andunder nearly all circumstances. LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordons påverkan på ytor i städer : Effekter av en eventuell storskalig implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Felix Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Autonoma Fordon; Stadsplanering; Trafik; Trafiksäkerhet; Markanvändning; Stadsutveckling;

  Sammanfattning : Motoriserad trafik är i ständig utveckling samtidigt som nya innovationer inom trafiken gör anspråk på det befintliga vägnätet. Något som studeras noggrant är hur den autonoma fordonsflottan ska kunna integreras in i samhället i samband med att den manuellt manövrerade fordonsflottan avvecklas. LÄS MER

 4. 4. Autonoma fordons påverkan på morgondagens trafiksäkerhetsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Kalle Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Trafiksäkerhet; Autonoma fordon; Vinter; Styrmedel; Stadsplanering; Digitalisering; Framtid;

  Sammanfattning : Väginfrastrukturen är i konstant utveckling, parallellt sker en teknisk utveckling och ökning iantalet fordon som färdas på infrastrukturen. För att inte riskera att skadade och döda itrafiken ökar, behöver trafiksäkerheten utvecklas för att möta dessa nya anspråk i trafiken. LÄS MER

 5. 5. Stochastic Model Predictive Control for Trajectory Planning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marti Fernandez-Real; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Model Predictive Control; Stochastic Model Predictive Control; Trajectory Planning; Uncertainty; Road Crosswind;

  Sammanfattning : Trajectory planning constitutes an essential step for proper autonomous vehicles’performance. This work aims at defining and testing a stochastic approach providingsafe, length-optimal and comfortable trajectories accounting for road, model anddisturbance uncertainties. LÄS MER