Sökning: "Autonoma fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Autonoma fordon.

 1. 1. Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för mobilietstjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Brynzér; Emma Ingvarsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Autonoma fordon; mobilitet; rörlighet; Mobility as a Service;

  Sammanfattning : Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 3. 3. Autonoma fordon för alla : DRIVE for all

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :David Hilmarsson; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Självkörande bilar; Design för alla; Inkluderande design;

  Sammanfattning : Målet med projektet har varit att skapa en lösning som gör det möjligt för alla att färdas med självkörande bilar i framtiden, med fokus på rullstolsburna. Projektet har gjorts i nära samarbete med personer som har olika funktionsvariationer, med fokus på att kunna komma in i fordonet och spänna fast sig självständigt. LÄS MER

 4. 4. A Novel SLAM Quality Evaluation Method

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Felix Caesar; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have grown into a hot topic in both research and industry. For a vehicle to be able to run autonomously, it needs several different types of systems to function properly. One of the most important of them is simultaneous localization and mapping (SLAM). LÄS MER

 5. 5. Image analysis for smart manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Felix Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Stack lights; image analysis; industri 4.0; smart manufacturing;

  Sammanfattning : The world of industrial manufacturing has changed a lot during the past decades. It has gone from a labour-intensive process of manual control of machines to a fully connected and automated process. The next big leap in industrial manufacturing is known as industry 4.0 or smart manufacturing. LÄS MER