Sökning: "cause féminine"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden cause féminine.

 1. 1. Female Resistance in a World of Epic Heroes and Legendary Adventures : A feminist reading of Rick Riordan’s The Lost Hero, inspired by Luce Irigaray’s “The Power of Discourse and the Subordination of the Feminine”

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Cecilia Lovela; [2019]
  Nyckelord :Literature; Fantasy; The Lost Hero; Feminism; Resistance; English; Teaching;

  Sammanfattning : Literature is an important part of the curriculum of Swedish secondary school and The Lost Hero by Rick Riordan is a popular novel among teenagers in Stockholm. This creates an opportunity to look closer at the novel, and to investigate the narrative’s discussion of the female, and in this particular case, its depictions of the female characters. LÄS MER

 2. 2. Lömska demoner i drömska domäner : Representationer av fiktiva bibliotek och bibliotekarier i dataspel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Richard Holmström; [2019]
  Nyckelord :Video Games; Libraries; Librarians; Representations; Stereotypes; Fantasy; dataspel; bibliotek; bibliotekarier; representationer; stereotyper; fantasy;

  Sammanfattning : Introduction. Stereotypical representations of libraries and librarians in popular culture and media have been a cause of concern for decades. Nevertheless, representations of fictional libraries and librarians in video games have so far been ignored by scholars. This thesis aims at an initial mapping of this uncharted territory. LÄS MER

 3. 3. Bovin freemartinism

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Hammarström; [2019]
  Nyckelord :freemartinism; chimerism; bovin; reproduktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva den normala könsutvecklingen hos nötkreatur och jämföra framförallt den honliga utvecklingen med den som sker hos freemartinfoster samt redogöra för anatomiska förändringar som uppkommer vid freemartinism. Ytterligare områden som kommer belysas är samband mellan multipla ovulationer och mjölkavkastning samt behov av diagnostiska metoder för att identifiera freemartinism. LÄS MER

 4. 4. Jeux de Rubans par Emna Belhaj Yahia et Les Intranquilles d’Azza Filali

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nadia Ben Amara Jonsson; [2019]
  Nyckelord :voile; cause féminine; Emna Belhaj Yahia; Azza Filali; Révolution de jasmin; changements sociaux et politiques; francophonie;

  Sammanfattning : Ce mémoire a pour ambition d’être une critique littéraire avec une optique qui se veut socioféministe de Jeux de rubans par Emna Belhaj Yahia et Les intranquilles, d’Azza Filali. Les romans traitent de la Révolution de jasmin en Tunisie. LÄS MER

 5. 5. The Great Okonkwo´s Demise : A Feminist and Postcolonial Literary Analysis of the Concept of Emasculation in Things Fall Apart

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Joakim Pårs; [2019]
  Nyckelord :Emasculation;

  Sammanfattning : As the title suggests, this essay is a feminist and postcolonial literary analysis of the main character Okonkwo´s downfall and demise in acclaimed author Chinua Achebe´s 1958 novel, Things Fall Apart. A recurrent theme within the narrative is the concept of gender differences and gender roles, in the strict traditional and patriarchal system which serves as the setting of the narrative. LÄS MER