Sökning: "cars"

Visar resultat 1 - 5 av 1908 uppsatser innehållade ordet cars.

 1. 1. Balansen mellan ekonomisk- och miljörelaterad hållbarhet för ett företag inom elbilsmarknaden. En kvalitativ studie om omställningen till elbilar för Volvo Cars Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tera Gonzalez Niklasson; Linus Westgren; [2023-09-22]
  Nyckelord :Electric vehicles; EV; Elbil; Bilar; Batterier; Naturresurser; Återvinning; Koldioxidutsläpp; Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Globala hållbarhetsmålen; SDG; Emissions;

  Sammanfattning : Denna forskningsansökan syftar till att undersöka bilindustrin, specifikt elbilen och hur företag inom denna marknad kan uppnå ekonomisk hållbarhet samtidigt som företagen ska hålla sig miljömässigt hållbara. Målet är att analysera det nuvarande tillståndet i branschen, inklusive teknologiska framsteg, statliga regleringar och eventuella konsumentpreferenser. LÄS MER

 2. 2. Audio Anomaly Detection in Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Asma Hussein; [2023-09-11]
  Nyckelord :Audio Anomaly detection; Outlier detection; Machine learning; Mel Frequency; Chroma;

  Sammanfattning : Audio anomaly detection in the context of car driving is a crucial task for ensuring vehicle safety and identifying potential faults. This paper aims to investigate and compare different methods for unsupervised audio anomaly detection using a data set consisting of recorded audio data from fault injections and normal "no fault" driving. LÄS MER

 3. 3. Defining customer value in disruptive business models

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Antonia Welzel; [2023-07-20]
  Nyckelord :customer value; disruptive innovation; subscription-based car ownership;

  Sammanfattning : Customer value is a relatively complex concept and is very dependent on the perspective that is taken as well as on the context of the value offer. The aim of this thesis is to identify how customer value is defined in more dynamic environments, specifically in the context of disruptive business models. The case company in the thesis is Lynk & Co. LÄS MER

 4. 4. Business Model Changes in the Automobile Industry - A Single Case Study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nahid Salehi; [2023-07-19]
  Nyckelord :Business model; business model changes; strategy; automotive industry; Volvo Cars;

  Sammanfattning : The automotive industry's fast-paced environment, digitalization, and electrification have shed light on the significance of the business model (BM) changes. Responding effectively and promptly to the initiative changes and trends is needed for the firms to have profitability. LÄS MER

 5. 5. Towards the Implementation of Autonomous Vehicles - Stakeholders' Perspectives and Concerns

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Paolo Concetti; [2023-07-19]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Autonomous Vehicles; Critical Adoption Points; City Planning; Stakeholders Analysis;

  Sammanfattning : A large part of the efforts of companies in the automotive sector today is directed towards the development of autonomous driving. According to many studies conducted in recent years, autonomous vehicles (AVs) have the potential to introduce a real revolution in mobility. LÄS MER