Sökning: "System Safety"

Visar resultat 1 - 5 av 1640 uppsatser innehållade orden System Safety.

 1. 1. Resource Optimal Neural Networks for Safety-critical Real-time Systems

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Åkerström; [2020-07-10]
  Nyckelord :Data science; machine learning; deep learning; neural networks; network compression; network acceleration; safety-critical systems; real-time systems;

  Sammanfattning : Deep neural networks consume an excessive amount of hardware resources, makingthem difficult to deploy to real-time systems. Previous work in the field of networkcompression lack the explicit hardware feedback necessary to control the resourceconstraints imposed by such systems. LÄS MER

 2. 2. Leveraging a Traceability Information Model in order to enhance the maintenance of automotive Safety Assurance Cases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Yulla Ibrahim; Mikaela Törnlund; [2020-07-06]
  Nyckelord :Safety Assurance Cases; Traceability Information Model; Functional Safety; ISO 26262; Traceability;

  Sammanfattning : In safety critical systems, Safety Assurance Cases are created in order to provideargumentation as to why a system is reasonably safe. In the automotive industry,the ISO 26262 standard is complied with in order to provide comprehensiveand structured argumentation for developed electrical and/or electronic (E/E) systemsin regards to function safety. LÄS MER

 3. 3. Patienter hänvisade till primärvård av ambulanssjuksköterska : En systematisk journalgranskning med fokus på patientsäkerhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Hansson; Heidi Hedberg; [2020]
  Nyckelord :ambulance nurse; documentation; patient safety; personcentred care; primary healthcare; reference; ambulanssjuksköterska; dokumentation; hänvisning; patientsäkerhet; personcentrerad vård; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En förutsättning för att ambulanssjuksköterskan ska kunna hänvisa patienter till primärvård på ett patientsäkert sätt är följsamhet mot lokala riktlinjer, triageringssystem, och en tydlig och strukturerad journalanteckning där det framgår vilka vårdhandlingar som utförts. Syfte: Syftet med studien var att göra en systematisk journalgranskning för att få en bild av hur ambulanssjuksköterskor dokumenterar hänvisningar av patienter till primärvård med fokus på patientsäkerhet. LÄS MER

 4. 4. Sprinklers påverkan på ventilationsbrandskydd : En funktionsanalys avseesnde sprinklers påverkan på brandgasspridning i hotellmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Rönnberg; Elias Björnqvist; [2020]
  Nyckelord :Sprinkler; brandgasspridning; hotell; brandskydd; FDS; PFS;

  Sammanfattning : The fact that a building is covered by a well-arranged fire protection is today a basic precondition for the safety of a building. Good and organized fire protection is also an essential part of a good safety culture. LÄS MER

 5. 5. Risk analysis of software execution in an autonomous driving system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joanna Ekehult; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles have the potential to offer efficient ways of moving and improvethe safety of driving. For this to occur, it must be ensured that the autonomousvehicles have a safe and reliable behaviour in nearly all situations andunder nearly all circumstances. LÄS MER