Sökning: "competitiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 uppsatser innehållade ordet competitiveness.

 1. 1. Learning from Innovation Collaborations - An exploratory study of learning practices and challenges in innovation collaborations by large organizations in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lubna Hossain; [2021-09-23]
  Nyckelord :organizational learning; inter-organizational learning; innovation collaboration; inter-organizational collaboration; learning practices; learning challenges;

  Sammanfattning : Innovations are regarded as a principal source of competitiveness and renewal in organizations. Given the complex nature of products and services along with the pressure of faster time to market which increases the inherent risk of any innovation, it is now almost impossible to constantly innovate for any organization with collaborating with others. LÄS MER

 2. 2. Cluster Initiative Success Management – a single case study on Telematics Valley

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Åström; Saima Shahid; [2021-07-06]
  Nyckelord :Telematics; Telematics Valley; Clusters; Cluster Initiative; Regional Innovation Systems RIS ;

  Sammanfattning : Regional Innovation System (RIS) and clusters have long been argued for having a positiveimpact on regional growth. Also, the eminence of cluster initiatives and how in turn they supportregional growth and development are becoming important questions for scholars and practitionersas well. LÄS MER

 3. 3. Att göra hållbara val åt kunden i livsmedelsbutiken - en konkurrenskraftig fördel?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Brännström; Clara Eriksson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Assortment planning; Lidl; food retail; sustainability; competitiveness; competitive advantage; choice editing; Sortimentsplanering; Lidl; livsmedelsbutiker; hållbarhet; konkurrenskraft; konkurrenskraftig fördel; choice editing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matindustrin står för 26 procent av de totala växthusgasutsläppen och bidrar till stor skada på vår planet samtidigt som den är en nödvändighet. Företag förväntas idag ta ett större ansvar över sina aktiviteters påverkan och ett väl genomfört CSR-arbete kan bidra till större värden för både företaget och samhället. LÄS MER

 4. 4. “I can’t hear you, you’re muted” – Socialization in virtual communities of practices- A case study of how newcomers’ transition into a new organization is affected by a virtual onboarding process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rasmus Lidh; Rebecca Niklasson; [2021-06-29]
  Nyckelord :Socialization; networking; knowledge sharing; virtual onboarding; virtual communities of practice; innovation; technological tools;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. The effects of taxes on fossil fuels on firms’ environmental and economic performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mia Bivered; [2021-06-29]
  Nyckelord :carbon pricing; CO2 emissions; climate policy; fossil fuels; competitiveness;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER