Sökning: "Kunskapsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Kunskapsdelning.

 1. 1. Team members` perspectives on communication after the transition to virtual teams due to the COVID-19 outbreak.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gabriela Anna Zoltek; [2021]
  Nyckelord :virtual teams; COVID-19; communication; physical meetings; individual autonomy; productivity; virtuella team; COVID-19; kommunikation; fysiska möten; individuell autonomi; produktivitet;

  Sammanfattning : The outbreak of the COVID-19 pandemic has strongly impacted the global workplace. A great number of organizations which had never before allowed their employees to work from home now do so. Many co-located, traditional teams have changed their work setting to virtual, and have become virtual teams. LÄS MER

 2. 2. Bridging Sim-to-Real Gap in Offline Reinforcement Learning for Antenna Tilt Control in Cellular Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mayank Gulati; [2021]
  Nyckelord :reinforcement learning; transfer learning; simulation-to-reality; simulator; realworld; real-world network data; remote electrical tilt optimization; cellular networks; antenna tilt; network optimization.;

  Sammanfattning : Antenna tilt is the angle subtended by the radiation beam and horizontal plane. This angle plays a vital role in determining the coverage and the interference of the network with neighbouring cells and adjacent base stations. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på kunskapsdelning i projekt : Projektledares erfarenheter och upplevelser av kunskapsdelning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erik Enqvist; [2021]
  Nyckelord :projektledning; kunskapsdelning; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur projektledare inom olikaverksamheter upplever kunskapsdelning i projekt och projektmiljöer, för attdärigenom bidra till förståelsen för hur kunskap hanteras och delas i och mellanprojekt. Studien genomfördes som en induktiv kvalitativ intervjustudie, därdjupintervjuer med tio seniora projektledare från sex olika verksamheter inom femolika branscher analyserades tematiskt. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsdelning = skolutveckling? : En studie om kunskapsdelning, kollegialt lärande och samverkan i gymnasieskolan

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Eveliina Dahlin; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; information management; knowledge management; kollegialt lärande; samverkan; kunskap; skolutveckling;

  Sammanfattning : This master thesis is a qualitative study focusing on knowledge sharing, collegial learning and collaboration amongst teachers in an upper secondary school in Sweden. The study aims to answer the following questions: How do teachers share knowledge with each other? In which context is knowledge shared? How do teachers work towards school development? Schools in Sweden face an important decision regarding school development. LÄS MER

 5. 5. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitization at the workplace has brought about important changes and has materialized in opportunities and challenges, such as a higher work tempo and increased complexity (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). In many occupations, to be digitally literate means to be conversant with technical tools (Martin, 2008). LÄS MER