Sökning: "Riskkommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Riskkommunikation.

 1. 1. Framework For Enabling Structured Communication of Security Vulnerabilities in the Production Domain in Industry 4.0

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hannes Michel; Emil Christensson; [2021]
  Nyckelord :OT and IT Convergence; Risk Communication; Vulnerabilities; Manufacturing Industry; Industry 4.0; Information Security; Riskkommunikation; Sårbarheter; Tillverkningsindustri; Industri 4.0; Informationssäkerhet;

  Sammanfattning : As industries are increasingly adapting to new technological trends for data collection and production efficiency, they are fulfilling the description of being part of the industry 4.0 (I4.0) paradigm. This swift development has led to unforeseen consequences concerning managerial and strategic aspects of security. LÄS MER

 2. 2. Evakueringsstrategier vid skogsbrand : En teoretisk tillnärmning till massevakuering vid skogsbränder i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Westerberg; [2021]
  Nyckelord :Wildfire; Evacuation; Risk communication; Collaboration; Risk management; Crisis preparedness; Skogsbrand; Evakuering; Riskkommunikation; Samverkan; Riskhantering; Krisberedskap;

  Sammanfattning : Sverige är, och har varit, relativt skonat ifrån personskador förknippat med skogsbränder och sett ur ett internationellt perspektiv är det få skogsbränder som har tvingat människor att lämna sina hem. Med ett varmare klimat och en förtätning av tätorter kan frekvensen av händelser som kräver evakuering som riskhanteringsmetod komma att öka i olika delar av landet. LÄS MER

 3. 3. Avbrott i kritiska flöden – Invånares tolerans- och acceptansnivåer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Tove Raquette; [2021]
  Nyckelord :Kritisk infrastruktur; kritiska flöden; acceptans; tolerans; avbrott; prioritering; påverkan; konsekvenser; kris; krisberedskap; förberedelse; trygghetspunkter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Critical infrastructures and the services they provide society with, also called critical flows, are vital for the functioning of modern society. There is a need to investigate acceptable duration of disruptions in different critical flows, how the criticality due to disruption changes over time and how citizens want flows to be prioritized. LÄS MER

 4. 4. Hydro-climatic Risk Assessment and Communication for Smallholder Farmers in Maharashtra

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Ekström; Jonna Halonen; [2021]
  Nyckelord :Risk assessment; risk communication; smallholder farmers; hydro-climatic risks; Indian Summer Monsoon; dry spells; decision support tool; Riskbedömning; riskkommunikation; småskaliga jordbrukare; hydroklimatiska risker; indiska sommarmonsunen; torrperioder; beslutsstödsverktyg;

  Sammanfattning : Smallholder farmers often have great entrepreneurial qualities that build on generations of experience. However, many farm management practices are poorly adapted to current climate change conditions. LÄS MER

 5. 5. Ganska farligt eller ganska säkert? : En studie om svenska konsumenters syn på kemikalier i kosmetiska produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Johanna Jacobsson; Rebecka Stenmark; [2021]
  Nyckelord :Chemicals; chemophobia; toxicological knowledge; Swedish consumers; cosmetic products; risk communication; risk perception; Kemikalier; kemofobi; toxikologisk kunskap; svenska konsumenter; kosmetiska produkter; riskkommunikation; riskuppfattning;

  Sammanfattning : Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka svenska konsumenters förhållningssätt, kännedom och informationssökning om kemikalier i kosmetiska produkter samt hur utbrett fenomenet kemofobi, den irrationella rädslan för kemikalier är. Framförallt har en kvantitativ ansats tillämpats i studiedesignen. LÄS MER